Fiberinformation gavs under lördagen

 

BJÄRNUM. Under lördagen var intresserade från Bjärnum, Vittsjö och Hästveda inbjudna till Bjärnums Folkets Park där Telia, Skanova och AKEA informerade om kommande fiber i orterna.

 

Tim Ekstrand från Telia berättade att just nu har 34,4% av hushållen i Vittsjö tecknat avtal om fiber med dem. Motsvarande siffra för Bjärnum ligger på 21,5% och för Hästveda på 26,5%. Tim menade att ännu återstår en dryg vecka till den 21 februari som är slutdatum för vårt erbjudande säger Tim.

Utöver de siffror som Telia redovisade under lördagen är även Bredbandsbolaget och kommunens fibernät aktuella leverantörer i orterna. I skrivande stund finns dock inga uppgifter på hur många hushåll som tecknat avtal med dessa leverantörer.

Claes Halge från Skanova berättade att man redan nu i februari kommer att skicka in de första så kallade ”grävtillstånden” till Hässleholms kommun. ”Vi vill komma igång så fort som möjligt med arbetet”.

Får vi snabbt svar från kommunen så kommer vi att börja grävarbeten redan under mars. Detta skulle då innebära att vi kan vara klara som utlovat, under hösten i år, säger Claes. Han berättar vidare att fiber redan är framdraget till huvudstationerna i tätorterna och att det nu är frågan om att ansluta abonnenterna till detta nät.

Skanova är det företag som idag äger det ”gamla” kopparnätet i Sverige. Företaget vill nu bli marknadsägare även till kommande fibernät. AKEA är det förtag som anlitas av Skanova för att utföra grävarbetena bland annat fram till abonnenterna.

Top