RÄDDNINGSVÄRNET I VITTSJÖ TILL ALLAS HJÄLP

 

VITTSJÖ. Räddningsvärnet i Vittsjö utförde under förra året 30 insatser inom verksamhetsområdet. Insatserna var bland annat vid trafikolyckor, skogs- och bilbränder. Vid årsmötet omvaldes Martin Andersen till ordförande och i styrelsen omvaldes även Robert Lindskog. Kvarvarande i styrelsen är Mikael Jönsson.

Filip Johannesson tackas av Martin Andersen för sina insatser.

Årsmötet hölls i värnets samlingsrum där ordföranden riktade särskilt tack till avgående räddningsman Filip Johannesson som lämnar sitt uppdrag efter sju års tjänst. Efter hans avgång består räddningsstyrkan nu av åtta personer.
Räddningsvärnet har under förra verksamhetsåret haft flera övningar för att möta kommande uppgifter som kan vara väldigt varierade. Dessutom har värnet deltagit vid flera större samlingar samt utfört utåtriktad verksamhet genom information om brandskydd och undvikande av olycksfall i hemmen.

Mikael Jönsson och Martin Andersen fick fortsatt förtroende.

Under innevarande verksamhetsår planeras fortsättning med förra årets insatser. Strävan är att värnet åter skall bli fullt bemannad med tio tjänster. Vissa förutsättningar finns att kåren kommer att utrustas med ett nytt räddningsfordon. Insatser kommer att ske genom information om brandskydd och olycksrisker i hemmen. Detta innebär att boende inom området kan känna sig trygga att ha ett nära brandvärn som känner till orten.

Först på plats vid smörgåstårtan var Robert.

Räddningsvärnet är en stor tillgång för hela bygden. Vid olika larm kan värnet snabbt komma på plats och utföra de åtgärder som en olycka har orsakat. Värnet kallas även till vissa sjukdomsfall då en ambulans som regel har längre körsträcka att färdas. Värnet har en viss utrustning och utbildning för att kunna bistå även vid sjukdomsfall.

Tre ”brandsoldater” har tagit för sig av tårtan.

Första tanken att bilda en brandkår togs redan 1902 och bestod av förtroendevalda i socknen. Med tiden utvecklades brandkåren och 1912 inköptes en handdriven brandspruta. Utvecklingen fortsatte med vagnpark och numera är Vittsjö brandvärn en resurs för bygden. Väl värd att bevara för allmänhetens bästa hjälp.

Top