Röke sockenlag slog ut grannarna

 

RÖKE. Vart är vi på väg? Denna fråga ställde folkskollärare Lennart Andersson då tre byalag tävlande över ämnet. Årligen utkämpas en dust i frågesport mellan Röke sockengille, Hörja byalag och Västra Torup hembygdsförening. Denna gång var det hemmalaget i Röke som tog hem vinsten och fick sin matkasse med nyttigt innehåll.

Församlingshemmets aula var verkligen välbesökt vid frågeduellen.

Församlingshemmets hörsal var fullsatt med 80 besökare från flera socknars boende när Lennart Andersson introducerade kvällens tävling med sitt humoristiska sätt. Han klargjorde att tävlingen gick i samma anda som TV:s På spåret, med samma uppläggning av poängskalan med den skillnad att poängen var ett-fem efter delfrågorna.

Första resmålet var Bornholm på den danska ön där frågeledaren hade en viss framgång med det Danska lätet. Redan efter första resmålets slut hade Röke en ledning i poängtabellen.

Nästa resmål var Calcutta och där blev det lite jämnare siffror i tabellen. Sedan svaren avlämnats från de tre lagen gavs tillfälle för publiken att svara. Det var en kunnig publik som klarade av svaren utom på en klurig fråga. Värdföreningen hade tillräckligt med funktionärer som skötte det administrativa arbetet tillsammans med frågeledarens maka Britta som kontrollerade svaren efter facit!

Lennart och Britta Andersson pausar ut en stund vid fikabordet.

De tre lagen klarade full pott då de klarade av "Vart de var på väg". Målet var Amsterdam. Här i tulpanernas hemland blev det flera frågor om landets kända blomster. Både tävlande och publik fick ganska ingående information om tulpanernas sex- och kärleksliv!

Slutfrågans resa hade Filipstad som mål. Delfrågornas svar höll sig kring landskap, djur, växter och prosa. Slutresultatet blev att hemmalaget Sockengillets lag från Röke tog hand om segern med ganska god? marginal.

Slutpoängen blev 60 pinnar. På andra plats kom byalaget från Västra Torup med 56 pinnar och på tredje plats hamnade Hörja byalag med 50 pinnar. BildRöke317: Segerlaget från Röke. F v Yngve Nilsson, Evert Johansson och Sven-Ingvar Bengtsson.

Bordet med prissamlingen till de tre lagen rullades fram och priserna delades ut. Lennart och Britta Andersson fick välförtjänta blomster för sina insatser. Lagledaren från Västra Torup, Arne Elofson tackade för samvaron och passade på att inbjuda till nästa års turnering. Plats och datum är redan beslutat. Det blir bygdegården i Västra Torup den 1 mars 2018.

Top