Vittsjö och Emmaljunga får vänta med fiber!

 

EMMALJUNGA. Ett trettiotal personer fanns på plats i Emmaljunga Folkets hus för att ta del av kommunens planer för fiberutbyggnad.

Hässleholms kommun har det politiska ansvaret för att inom kommunen nå det riksdagsbeslut som ligger som grund för utbyggnad av fiber i hela Sverige. Beslutet uttrycker att hela Sverige skall vara helt uppkopplat 2025. Tanken är att över en halv miljon svenskar per år ska få tillgång till 100 Mbit/s bredband fram till 2020 (98%), och hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025.

Pernilla Rydmark som är kommunens fibersamordnare berättade att arbeten just nu pågår i Hässleholm, Sösdala, Bjärnum och Hörja. Problemet i Bjärnum, menade Pernilla, är vid passage av väg 117 där Trafikverket måste ge tillstånd för grävning. Hon meddelade även att boende i Vittsjö och Emmaljunga får vänta ett tag på att få fiber!

För fiber- intresserade i Emmaljunga upplyste Pernilla att den totala kostnaden var 19 000:- detta inkluderar då allt. Kommunen hade inga möjligheter att ge avbetalning utan detta kunde ske via banker som kommunen kontaktat. Vill man göra intresseanmälan skall man gå in på kommunens hemsida och där göra sin anmälan. Hon poängterade även att detta inte var ett avtal utan enbart en intresseanmälan.

Fredrik Meijer från IP System AB är kommunens lokala total- bredbandsleverantör. Fredrik berättade att hans företag svarar för hela anslutningen, bredband, Tv, mm. Vi lämnar inte förrän vi ser att allt fungerar, sa Fredrik. Fredrik gav även exempel på priser på olika tjänster.

För Vittsjös del stämmer ovanstående inte alls med vad Telia meddelade den 27 februari 2017. Då berättade Jonas Qvarfordt, säljprojektledare för Telia ”…-vi har just noterat att Vittsjö nått 48% anslutningsgrad, motsvarande i Bjärnum är 31% och i Hästveda 38%. Han berättade även att man lämnat ansökan om grävtillstånd till Hässleholms kommun och hoppades på snabbt handläggande så att arbetena kommer igång. Vårt mål är att allt skall vara klart senast under hösten 2017, sade Jonas.”

Även Claes Halge från Skanova berättade att man redan i februari skulle lämna in ansökan om grävtillstånd till Hässleholms kommun.

”-Vi vill komma igång så fort som möjligt med arbetet. Får vi snabbt svar från kommunen så kommer vi att börja grävarbeten redan under mars.” - menade Claes Halge vid intervju i Bjärnum i februari.

Claes berättade även att fiber redan finns framdragen till tätorterna. Vid intervjun berättade Claes även att Hässleholms kommun tyvärr var kända för långsam handläggning detta grundat från tidigare ärenden. Claes berättade vidare att Telia/ Skanova hade grävföretaget AKEA beredda att starta så fort man fått grävtillstånden av kommunen. Just nu väntar man bara på svar från Hässleholms kommun!

Pernilla fick frågan av om det inte vore en fördel sett mot huvudmålet, som faktiskt infaller redan 2020, om fler aktörer bidrog med att gräva samt att dra fiber och att samförläggning tillämpades. På denna fråga kom tyvärr inget klart svar. Pernilla menade lite svävande och luddigt till att kommunen hade ett ansvar…..

Hon berättade att kommunen nu startar fiberarbeten i Tyringe, Röinge, Björkviken, Hovdala och i Finja.

Hon berättade även att som projektörer och entreprenörer anlitar kommunen TA Mark o Trädgård från Bjärnum samt Telarco från Kristianstad.

Pernilla berättade även att man från kommunen hade en strävan till samförläggning. Hon gav exempel där EON och Hässleholms Vatten deltagit. Pernilla menade att även okonventionella lösningar på fiberdragning ibland tagits tillvara och gav exempel på att man funnit en gammal gasledning i Hässleholm att dra fiber i.

Hur skall kommunen praktiskt lösa glesbygden? Pernilla menade att detta var enklare. Ofta lättare att gräva, problemen kan ibland vara privata markägare. Dessutom finns här kanske inte lika stort intresse från andra aktörer, menade Pernilla.

Pernilla menade att fiber kan ge många nya lösningar. Övervakning av äldre via kamera (och fiber) kan underlätta för hemtjänsten, olika former av larm via fiber är andra exempel, troligen finns ännu fler.

Top