Kommunens dialogresa lockade inte många Vittsjöbor

 

VITTSJÖ. Sett till antal invånare i Vittsjö var besöksantalet i teatersalen klent. Per Palmgren inledde med att välkomna samtliga åhörare till kvällens information. 

Därefter följde en tidspressad information från flera förvaltningar i kommunen.

Först ut var stadsbyggnadskontoret där Gertrud Richter inledde med att informera allmänt om kommunen. Hon tryckte på järnvägens betydelse för kommunen. Gertrud menade att ”spinnoffeffekter” var viktiga för kommunen. Hennes uppfattning var att ”går det bra” för Köpenhamn ”spiller” detta över på Malmö- Lund regionerna och även på Hässleholm. Hon pekade på ”vikten” av att skapa en ny entré (ombyggnaderna i Hlm) för staden. Gertrud menade att detta även kommer att bli fördelaktigt för Vittsjö, men nämnde inte hur. Hon berättade även att Vittsjö just nu saknar FÖP (fördjupad översiktsplan). Att ta fram denna plan stod enligt Gertrud högt på listan och hon manade alla att vara delaktiga. På en bild menade hon att Vittsjö är ”riksintressant” och pekade då på ortens sjöar och natur.

Fredrik Nilsson, som handlägger grafisk information och statistik tog vid och delgav en hel del statistik. Tyvärr gick hans bilder inte att läsa för de som satt längre bak i lokalen. En intressant eller märklig/ för vissa säkert skrämmande sammanfattning kanske kan vara att tätorten Vittsjö vad gäller invånare i procent ökat mer än kommunen i övrigt.

Robert Samuelsson från stadsbyggnadskontoret fortsatte med att berätta vad man får respektive inte får göra vad gäller byggnationer på egen mark. Han tog upp både friggebodar och skärmtak.

Carolie Wendel som är energi och privatrådgivare vid kommunen berättade om solceller. Hon gav exempel på hur man till en ganska låg kostnad kan investera i solceller och på sikt gå med vinst.

Pernilla Rydmark som är fibersamordnare i kommunen berättade om hur utbyggnaden i kommunen ser ut just nu.

Tyvärr verkade Pernilla omedveten om att långt mer än 50% av hushållen i Vittsjö tätort tecknat avtal med Telia. Många vet säkert även att Telia och deras dotterbolag Skanova redan i februari sökte ”grävtillstånd” hos kommunen för att tidigt starta utbyggnaden av fiber i Vittsjö. Detta ”grävtillstånd” har nu förhalats ett antal månader, precis som Claes Malve, projektledare vid Skanova misstänkte. 
Pernilla Rydmark försökte blidka närvarade Vittsjöbor genom att mena att ”så fort vi är klara i Bjärnum” skall vi börja fiberarbete i Vittsjö.
Hon pratade även om installationen till fastigheter, där Pernilla gav vilseledande information. Som en följd av detta tror kanske flera av närvarade vid mötet att det nu är kommunen som kommer att kontakta dem. Fakta är att fler än 50% kommer att kontaktas av Telia eller deras dotterbolag Skanova vad gäller den slutliga indragningen till fastigheten och inte av kommunen.

Daniel Sirensjö, förvaltningschef och räddningschef i kommunen inledde med att mena att Vittsjö räddningsvärn inte skall läggas ner! Han menade att värnet inte är hotat utan behövs. Av ekonomiska skäl måste nuvarande fordon bytas ut menade han. Daniel pekade på att även Bjärnums brandkår snabbt är på plats. Stategin bygger på att Vittsjö brandvärn är först på plats och tar de inledande viktiga uppgifterna, mindre än tio minuter senare kommer Bjärnums brandkår med fler resurser (då även rökdykare) och vid behov kan Markaryd eller Hässleholm brandkår kallas. Daniel menade att det största problemet just nu var avsaknad av stationär ambulans i kommunens norra område. Belastningen på Bjärnums brandkår vad gäller sjukvård blir därmed stor. Han pekade på att just Bjärnum haft 56 fall av utryckning vad gäller sjukvård under 2016. Varför han i detta akuta läge stoppat Vittsjö brandvärns försök att få tillfört sig hjärtstartare och utbildning för denna kommenterade han tyvärr inte! Han upprepade flera gånger att Region Skåne måste ta sitt ansvar i denna sjukvårdsfråga.

Top