FIBER OCH GRÖDA VID FÄLTVANDRING i VITTSJÖ

 

GUNDRASTORP. Efter hand samlades upp emot 40 intresserade på gårdsplan hos Lena och Jerry Olsson i Gundrastorp. Alla hade intresse av årets växtodling eller information om fiberband, eller båda delar! Inbjudare till träffen var LRF avdelningen samt Hushållningsgillet i orten. Vid efterföljande sittning i uppvärmda maskinhallen blev det vidare information om den aktuella fiberanslutningen.

En skara fältvandrare väntar på ”uppsittning”.

Med transportvagn åkte deltagarna ut i fält. I år hade turen rationaliserats med endast ett uppehåll i den kyliga vinden. Jerry Olsson informerade om användande av olika gödselmedel. Till största delen hade naturlig gödsel använts på den tvååriga vallen. Det blev vidare information om olika odlingsväxter som brukats. På aktuella åkern var det flera sorters gräsarter som använts. Inför kommande första skörd kommer all skörd att ensileras.

Ute i fält väntade intresserade på att lyssna till...

Anders Berg från lantbruksföretaget Lantz i Vankiva framhöll att erfarenheter från tidigare verksamhet var en bra grogrund för kommande skördar. Efter förflyttning några meter runt den välväxta eken blev det ytterligare synpunkter för erhållande av bästa avkastning.

Jonas Zetterman och Anders Bergs information.

Efter den lantliga informationen blev de återfärd till gårdens uppvärmda maskinhall. Där informerade Håkan Nilsson om den pågående anslutningen till fibernät. Hässleholm kommun gräver för närvarande till nio entreprenörer som drar fiberkabel. Det är viktigt att landsbygden kommer med i denna satsning för framtiden, sa Håkan Nilsson. Oavsett hur många som blir anslutna är avsikten att alla skall ha tillgång till fibernätet. Den fastighetsägare som själv gräver fram till bostaden kan göra detta för att nedbringa kostnaden. Förutsättningen är att kommunen kontaktas för erhållande av de krav som ställs.

Håkan Nilsson informerade sakligt om aktuella anslutningen till fiber.

Beträffande Vittsjö tätort är avsikten att anläggningarna skall vara färdiga 2018. Därefter kommer anslutningarna till landsbygden! Alla markägare kommer att kontaktas då grävning för kabel sker på privat mark. Det kan i vissa fall vara intill sårbart att komma fram. Flera frågor ställdes som besvarades av den sakkunnige Håkan Nilsson.

Planerade pausen för intagande av lekamlig föda inföll planenligt. Det var ett företag i Vankiva som frikostigt bjöd på korv och bröd samt drickbart. Dessutom blev det kaffe med kaka. Jonas Zetterman informerade om lantbruksföretaget i Vankiva. Från början var utbudet baserat på lantbruket men numera är det mer likt en lanthandel för privatpersoner där ”det mesta” finns. Företaget har en filial i Knislinge och har sammanlagda omkring 15 personer anställa. Omsättningen för lantbruksföretaget på landsbygden uppgår till 30 miljoner kronor.

Top