Sommarkvällsmusik i Skinnaretorp

 

Skinnaretorp. Uthuset hos Ingegerd och Rolf Nilsson i Skinnaretorp blev för en kväll platsen för Sommarkvällsmusik. Kvällens musikaliska medverkande var Gun-Britt och Bo Malmberg. Kvällens andakt hölls av Stefan Dahlström. För den lekamliga utspisningen var medlemmar från Gundrastorp kyrkliga arbetsförening engagerade.

Sångarparet Gun-Britt och Bo Malmbergspelade och sjöng i uthuset.

Gundrastorp kyrkliga arbetsförening har anor från 1948. Då Ingegerd och Rolf Nilsson flyttade från Gundrastorp till Skinnaretorp tog de med sig arrangemanget Musik i Sommarkväll. (Not: se artikel”Musikalisk”...den 12 juni 2017). I Gundrastorp var Nilssons värdpar sen 1975.

Stefan Dahlström höll andakten samt var solist.

Till kvällens samling i uthuset kom 35 besökare som bänkade sig kring långborden. Grönskande björkar samsades med jakttroféer på väggen då Gun-Britt och Bo Malmberg inledde med kända psalmen O store Gud. Sen följde sången om ”den lilla blomman” följd av Idas sommarvisa. Under paus i underhållningen blev det aktivt vid fikaborden med mackor och kakverk. Under tiden erbjöds deltagarna att inköpa lotter där ett dignande prisbord visade alla vinsterna.

Kvällsfika kombinerat med köp av lotter.

Kvällsandakt hölls av Stefan Dahlström som talade om att undanröja hinder samt att se på sommarens alla under. Andakten inramades av psalmen I denna ljuva sommartid. Musikerparet sjöng om hemmet i Barndoms sång. Fortsättning följde med Den lugna hamnen som en tillflykt från stormig färd med höga vågor.

Blomster delades ut till de medverkande och Stefan Dahlström avslutade kvällen som solist.

Top