Zickerman- rum invigdes på lördagen

 

VITTSJÖ. Publiken välkomnades av Malene Langborg som sjöng vackra visor till temat "Visor på trappan”. Den högtidliga invigningen förrättades av utbildningsminister Gustav Fridolin.

Helena Malje, från kulturnämnden i kommunen välkomnade publiken i den helt fyllda bibliotekslokalen. 
Barbro Melander, museichef och landsantikvarie i Skåne för Regionmuseet Kristianstad berättade att hon var glad över att nu äntligen familjen Zickermans gärningar kan hedras genom en permanent utställning.

Gustav Fridolin, utbildningsminister och uppväxt i Vittsjö menade att bygden har en mycket rik historia som det är viktigt att vårda. Gustav riktade även ett tack till alla dem som bidragit till att en utställning nu har iordningställts.

Claes Ruderstam, ordförande för Vittsjö hembygdsförening berättade att det kändes skönt att äntligen en permanent utställning kommit till stånd. Detta är verkligen ett erkännande för vad familjen Zickerman gjort för bygden och även för svensk kultur. Det är snart tio år sedan Gunnel Svedner och jag började prata om att skapa en minnesutställning över familjen Zickerman, berättade Claes. För två år sedan kopplades Regionmuséet in och de har hjälpt till att iordningställa det rum som kommer att kallas ”Zickermanrummet”. För att hedra minnet av familjen Zickerman och skapandet av utställningen utbringade publiken under Ruderstams ledning ett ”Göinge-leve”.

Gustav Fridolin fick äran att klippa bandet och därmed inviga den fina utställningen.Syskonen Lilli och Tage Zickerman från Skövde var under stora delar av första hälften av 1900-talet förgrundsgestalter i ett konstnärskollektiv i Vittsjö. De kom till Göingebygden i början av 1900-talet. Centrum var den vävskola som Lilli byggde 1912, men även Tages snickare- och slöjdskolor blev viktiga.
År 1908 startade Lilli Zickerman (1858-1949) en vävskola i Vittsjö. Då hölls den allra första vävkursen. Senare anslöt sig även Märta Måås-Fjetterström, som senare blev en oerhört berömd designer.
Några andra kända namn var Elsa Gullberg och Märta Gahn. Brodern Tage Zickerman (1860-1950) var arkitekt, möbeldesigner, keramiker med mera. Tage ritade flera hus, bland annat nuvarande Pensionat Tallbacken i Vittsjö. I Vittsjö uppfördes efter hand flera byggnader ritade av honom.
Tage, som till skillnad från systern Lilli var gift, var en nyskapande särling som verkade i sin mer berömda systers skugga. På senare år har hans keramik i Jugend blivit populär och eftertraktad. 1899 tog Lilli Zickerman, som varken vävde eller designade på egen hand, initiativ till Föreningen för svensk hemslöjd. Hon kom därmed att bli hemslöjdens moder och förstod att ta vara på både det enkla, folkliga hantverket och det som så att säga var lite finare.
Mellan åren 1914 och 1931 åkte hon kors och tvärs över Sverige och inventerade folkliga textilier. 24 000 bilder skänkte Zickerman senare till Nordiska museet. En enorm skatt –och ett fantastiskt arbete! Därmed bidrog hon till att kvinnorna ute på landsbygden kunde tjäna några kronor genom att de lättare fick ut sin textilkonst och sin hemslöjd till intresserade kunder. Lilli Zickermans skola i Vittsjö kom att få stor betydelse för många, under lång tid.

Vid tidigare utställning om Zickerman- epoken, 1978 och 2009 hoppades dåvarande ordförande Ebbe Persson och ledningen i Vittsjö hembygdsförening skulle kunna skapa en permanent utställning. Detta mål har med dagens invigning av ett Zickerman- rum vid Vittsjö bibliotek nu gått i uppfyllelse.

Top