60 minnesplatser besöktes på kyrkogården

 VITTSJÖ. Informationen på kyrkogården var omväxlande och väderleken var växlande. Stundtals var det fritt från nederbörd och stundtals fladdrade paraplyerna upp.

Bengt- Arne Jönsson informerade vid kyrkogårdsvandringen.

Utöver de drygt 20 intresserade var det mångdubbelt fler små ettriga knott som gjorde sig påminda. 

Bengt- Arne Jönsson informerade om gravstenarna som minner om de avlidna som där har sitt vilorum. Informationen höll sig till Västra kyrkogården som invigdes för sitt ändamål 1963. Under informationen var det omkring 60 gravplatser som besöktes. Därmed har 1 025 gravplatser av kyrkogårdens cirka 1 400 gravplatser besökts under denna omgång. En omgång vandringar brukar genomföras på 5-6 år, beroende på antalet vandringar varje år.
Kerstin Jönsson och Bengt- Arne tackades för väl utfört och omfattande förberedelser. Besökarnas tack framfördes med applåd.
På lördag den 8 juli börjar nästa vandring på kyrkogården klockan 10.

Top