Reseupplevelse från Östergötland, Sjön Verveln

 

 VERVELN. Det finns en sjö som heter Verveln som till 99,9 % ligger i Östergötland men gränsar till Småland med 00,1%. Kanske ännu mindre.

Denna sjö har ett av Sveriges renaste vatten, detta gör att när man badar där känns det som man med en lättnandets suck, lämnar lite av sin vikt i vattnet. Detta gör också att fisken som lever här är av en mycket njutbar sort, oavsett art.

Om den senaste istiden haft någon inverkan är väl otroligt, den tiden upphörde ju för 6.800 år sedan och då mänskligheten gjort så stora negativa ingrepp under flera generationer borde istidens goda vattenkvalitet helt gått till spillo. Inga utsläpp från några jordbruk förekommer, i alla fall för närvarande.

Enorma stenbumlingar visar på vilka krafter som isen kunde ha, skogsslänten ovanför och vattnet nedanför lämningarna är fyllda av jättestenar. Och det har mätts upp ansenliga djup i sjön, över trettio meter, detta kan väl vara mycket i en inte alltför stor insjö. ”Undervattenskällor” bara med stora frågetecken?

Fågellivet är rikt på sjön, speciellt under häckningstiden finns lom, skrake, häger och svanar här. Verveln har också haft järnvägsstation, med samma namn, på linjen Linköping – Västervik men, som alla andra småorter, blivit utan den servicen.
Men ett av naturens under finns troligen för alltid kvar!

Top