Tosteberga och Landöns skärgårdsparadis är värda ett sommarbesök

Enligt gammalt talesätt kan man i regnbågens slut hitta en kruka med guld och smycken. En fin regnbåge, med tendens till dubblering, syntes från mitt köksfönster vid Landön i det inre av Hanöbukten i augusti 2016. (Se bild här nedan!) Vid regnbågens slut ligger Tostebergas idylliska hamn. Från Landöns och Tostebergas hamnar siktas Åhus och Stenhuvud i söder. I öster syns Sölvesborgs hamn och där bortom Listerlandet. Rakt ut över Ängaholmarnas öar och skär syns vid mörker blixtfyren på Hanö och röda signaler från Lägerholmens fyr.

Dessa platser är värda att besöka i sommar. Vid Tosteberga hamnplan finns s.k. ställplats för husbilar och den blomprakt och det fågelliv som finns på Tosteberga ängar är välkänt bland floravänner och ornitologer.

Se http://www.husbilhusvagn.se/bildspel/tosteberga-stallplats-bildspel

Vid Landön är en campingplats med utsikt över Ängaholmarna och den nyss restaurerade Kungsbryggan där de kungliga en gång i tiden landsteg på väg till sommarvistelse på Bäckaskogs slott. Campingen har 192 platser.

Se: http://www.landoncamping.se/ och http://www.landonsbyalag.se/

Detalj av en oljemålning som visar hur hamnen i Tosteberga såg ut vid 1800-talets mitt. Bortom skymtar Landön och Ängaholmarna. Målningen har tillhört ”Tostebergakungen” och redaren Sven Larsson.

Bild från fyrbygget vid på Lägerholmen vid Landön och Tosteberga 1908. Fyren tändes för första gången den 1 november 1908. Bernt och Anton Ståhl på Landön var tillsynsmän för fyren innan den blev automatiserad. Anton genomdrev på 60-talet att en lucka öppnade mot ”Köksbordet” varefter man därifrån kunde se om fyren lyste som den skulle. Vykort.

Hamnarna och bebyggelsen förr i tiden (Kort utdrag ur min artikel på Landöns byalags hemsida.)

På en karta från år 1794 över Landön (se ovan) finns endast två byggnader - en torpstuga kallad Landöhuset och en lada. Dessa byggnader utgjorde ett torp under Ljungby (Trolle Ljungby) gård. Av kartan framgår även att det fanns gammal lövskog bestående av bok, ek, ask och alm, som lär vara rester av ett mycket gammalt lövbestånd utefter kusten. Vid denna tid fanns också två skansar som anses vara uppbyggda under skånska krigets dagar i slutet av 1600-talet. Den ena skansen låg vid nuvarande Olssons hamn där det också fanns en bred stenbrygga och den andra skansen låg vid Ståhls hamn. Den tredje hamnen - kåsen - kallas ibland Kungsbryggan. Troligen har namnet uppkommit från det tillfälle då Karl XV - då kronprins - landsteg här 1851 för att landvägen via Trolle Ljungby resa till Bäckaskog för att inleda sin årliga sommarvistelse.

Top