TRÄFF MED SENIORER I VITTSJÖ

VITTSJÖ. Det var 1943 då församlingen inbjöd till träff för de äldre församlingsborna. Då var det ”De gamles dag”. Sen följde ”De äldres dag”. Då på den tiden delades det ut personlig inbjudan till alla berörda. Sen blev det brevbäraren som delade ut inbjudan. Tiden föryngras men inte människorna. Numera blir det en kallelse och inbjudan till ”Seniorträff” med föranmälan i Kyrkliga kungörelser. Liksom alla tidigare år börjar samlingen i kyrkan med gudstjänst samt nattvardsgång. I dagens läge högmässa. Där var det komminister Stefan Dahlström som tjänstgjorde.

Några av seniorer samlade till trevlig stund i församlingshemmet.

Samlingen fortsatte i församlingshemmet där Eva och Sven Andréasson hade förberett den lekamliga utspisningen. Sedan bänkning hade skett vid småborden kom de bredda smörgåsarna in med riklig mängd sovel. Medan maten förädlades i magen tog Stefan Dahlström plats vid flygeln. Där sjöng han även ett par sånger. Vidare bereddes det utrymme för Kerstin Sturesson och Sam Larsson. Denna trio sjöng också några sånger. Stefan Dahlström höll upprop på åldern bland de äldre seniorerna. Äldsta kvinnliga deltagaren var 91 åriga Kerstin Nilsson. Äldsta manliga deltagaren var snart 90 årige Evert Andersson. Båda dessa ålderspresidenter förärades med stiliga blomster.

Stefan Dahlström delade ut blomster till Evert Andersson och Kerstin Nilsson.

Samvaron fortsatte med kaffe och tårta och som avslutning sjöngs om Härlig guddomskälla.

Top