Hembygdens dag, både höstmarknad och trevlig tradition

BJÄRNUM. En jämn ström av besökare tog sig under söndagen till Hembygdens Dag vid Bjärnums museum. Flera gamla hantverk visades och en hel del knallar fanns på plats.

Det är sedan många år tradition att i september arrangera Hembygdens Dag vid muséet i Bjärnum. Säkert bidrog det fina vädret under söndagen till stort besöksantal, trots konkurrerande arrangemang i närområdet.

Även i år var utbudet stort, här fanns allt från chokladhjul, hantverksmarknad, svamputställning, tipsrunda, linberedning, knyppling, till försäljning av honung och rökt korv. Därutöver var samtliga byggnader i museeområdet öppna för besök. Naturligtvis fanns även den fina ånglokomobilen framme och startad. Många passade på att efter rundvandring i området, njuta över en fika och den fina höstdagen i den natursköna omgivningen.Inne i huvudbyggnaden fanns en omfattande svamputställning där sakkunnig personal ur bygdens Mykologiska förening gav råd och berättade om de olika svamparna.

I samma lokal fanns Lena Lundström som visar hur skånsk knyppling går till. Lena berättar att det finns olika sätt att genomföra knyppling på. Skåne tillsammans med Dalarna har en speciell stil där mönstret inte finns på trumman utan finns som skiss vid sidan, berättar Lena. Detta kräver ännu större skicklighet från den som knypplar. Lena visade prov på just skånsk knyppling.

Gunnbritt Falkman och Ulla Nilsson från Skånes Lincentrum visar hur linframställning går till. Gunnbritt berättar om linets väg från råvara till beredning. Hon berättar om olika former för rötning. Gunnbritt visar hur man ”bråkar” lin, hur man sedan ”skäktar" linet och hur det sedan ”häcklas” för att ta bort den sista skärven. Slutligen visar hon hur man spinner med lin. För att få tråden helt jämn är detta ett jobb som kräver väldigt mycket träning och stor känsla i fingrarna.

Det var svårt att lämna området utan att köpa något av de fina varor som erbjöds.

Top