Och så var det förr…

Husförhör på 1600 – 1700 ja, även på delar av 1800 talet, var för det mesta ett verkligt plågoris för i stort sett alla. Prästerna hade en enorm makt över sin församling på den tiden. Det var närvaroplikt och frånvaro bestraffades med böter.

Då jag delvis är uppväxt på en före detta prästgård, med anor långt tillbaka i tiden, där prästen på grund av missbruk blev avsatt känner jag historiens vingslag.

Det fanns för länge sedan en präst som tyckte husförhören kom för sällan, så han hittade på egna ”husbesök” där han ville bli bjuden på några glas. Prästfrun tyckte synd om de fattiga så hon försåg dem med dryckjom. Han blev alltså bjuden på sprit som han själv betalt.

Ack ja, lyckligtvis är det annorlunda nu!

(Källa till bilden Husförhör- Wiki- Rötter)

Top