Söndagsskolan i Hultatorp höll 121 julfesten

Sannolikt var det kanske upp emot 40 elever i söndagsskolan vid 1900-talets början med flera alternerande lärare. Efter hand som landsbygden mer och mer avfolkades minskade också antalet elever i söndagsskolan. Decentralisering skedde för några år sedan då söndagsskolorna i Snärshult och Hultatorp slogs samman till en enhet till Hultatorp söndagsskola med lärare från de båda byarna. Samling sker varannan söndag med de sju eleverna.

Juldagens julfest inleddes som sig bör med Julevangeliet samt julsånger och ljusen i de urgamla ljushållarna i granen tändes. Vidare var det sång och uppläsning av de fyra närvarande eleverna. Efter fikaupphåll var det Gunnel Gustavsson som höll "förhör" med eleverna och slutligen delades det ut godispåsar till de yngsta närvarande. Omkring 40 personer bevistade festen i den gamla skolan.

Hultatorp söndagsskola är sannolikt den ännu verksamma äldsta söndagsskolan i åtminstone norra Skåne?

Top