Frågesport med Röke Sockengille

Frågeställare och upphovet till frågorna var gillets ordförande Jan Berlin. Omkring 70 besökare i stugan lät sig väl smaka av gillets fastlagsbullar.

 rke30901.gif
Två flickor ur kökspersonalen är redo att servera fastlagsbullar.

Vid en av frågorna var det inte något lag som hade något rätt medan en annan fråga gav full pott. Närminnet var inte det bästa då inget lag kunde ange datum för senaste jordskalvet. I övrigt var frågorna omspännande från Röke kyrka till världslitteratur. Organisationen vid svarens redogörelse kunde utförts på ett smidigare sätt men ändå hölls tidsmarginalen med råge. Varje fråga hade tre delfrågor och frågeledaren medgav extra tid då det ansågs behövas extra hjärnaktivitet vid flera omräkningar från romerska tecken till komplicerade räkneoperationer. rke10901.gif


Manlig betjäning vid serveringsbordet hos sockengillet.Sockengillet är värt en eloge för sitt engagemang att aktivera byarna i församlingen till gemenskap. Gillet bildades 1997 och har egen fastighet i en gammal bostadsfastighet i centrala samhället. Flera hyllmeter finns av samlade och registrerade foton från orten och det är både läs- och sevärda uppslag. Röke sockengille lever upp till att hålla landsbygden levande.

Top