Veteraner inom MHF

Till ordförande för innevarande år omvaldes Erling Thelander, Bjärnum. Även ledamöterna i styrelsen Vera Thelander och Siv Pettersson omvaldes på två år. Kvarvarande i styrelsen är Lennart Björk och Thord Karlsson. I övrigt skedde de traditionella valen som ingår i föreningens verksamhet.

En bukett blommor lämnades till Hardy Jönsson vilken avgick som revisor efter cirka 20 års uppdrag. Diskussion följde angående MHF-stugans framtid. Det finns en del löpande arbeten att utföra med fastigheten men den frivilliga arbetsstyrkan minskar efter hand.

Slutligen var det Axel Kops Eriksson som informerade om verksamheten i distrikten och lämnade redogörelse för olika verksamheter. Årsmötet avslutades med semla och kaffe.

Top