Två lantbruksstämmor i Hårsjö

Till ordförande i Hushållningsgillet omvaldes Jan Svensson. Även Lena Svensson omvaldes i styrelsen. Kvarvarande i styrelsen är Mona Johansson och Sven Ingvar Persson. Kommande aktiviteter under innevarande år diskuterades, bland annat fältvandring och företagsbesök.

Vid LRF:s stämma omvaldes Jerry Olsson till ordförande och i styrelsen omvaldes Stefan Pettersson, Inge Johannesson, Paul Johannesson och Anders Jacobsson. Rapport lämnades om planerade skogsdagen vid Björstorp den 28 februari med 15 olika utställare samt arbetande personal. Även inom denna organisation planeras flera andra aktiviteter under året.

Bengt Andersson berättade om sitt innehållsrika och omväxlande liv som kommunalråd där han ständigt var påpassad och inte kunde känna sig helt fri. Han tillträdde som kommunalråd 1989 och framhöll de göingska företagarna som ganska försiktiga men aktiva företagare. För en effektiv kommun gäller det att satsa, satsa på det som ingen annan kommun har vågat. Som ett exempel framhöll han Garnisonen och Kulturhuset som har blivit landmärke för kommunen. Blev motgångarna allt för påträngande tog han sin tillflykt till hunden för en stunds avkoppling i skogen. Givetvis blandades historiken med björnjakt i Norrländska marker.

Bengt Andersson avtackades av LRF-ordföranden Jerry Olsson som överlämnades vårblommor i skiftande färger!

Top