Skämtsamma möbler

Det är alltid lite svårt för engelsmännen att hålla reda på länderna i Europas norra utkant. Efter att ha talat med säljaren kom jag fram till att möblerna var ritade och byggda 1980 av Östen Kristiansson från Vittsjö för ett brittiskt företag. Avsikten var att visa svensk kvalitet och hantverksskicklighet. Byrålådorna går att använda, men officersfrun fyller bara en dekorativ funktion. Om man inte vet hur en naken officersfru ser ut kan man öppna framsidan och få sin nyfikenhet stillad.

Varför beställaren tröttnat på dem vet jag inte, men de har nu fått ett nytt hem i Schweiz. Köparen fick betala £ 4400 (ca 47.000 kr) för officeren och £ 2750 (ca 30.000) för hans dam.

Är du oblyg och om du dessutom själv tar ansvar för konsekvenserna så kan du trycka på länken nedanför.
Du får då se möblerna öppnade.


Ocencurerade möbler
Top