SPF Snapphanens årsmöte

Mötet inleddes med en stilla stund och fem ljus tändes för fem stycken avlidna medlemmar. 40 talet medlemmar hade samlats på Furuliden för att deltaga i årsmötet. Dagordningen godkändes och mötet genomfördes med sedvanliga förhandlingar. Ordförande Ulla Kristoffersson omvaldes och ny suppleant blev Inger Borg. Övriga ledamöter omvaldes. Birgitta Wikman hade avböjt omval i styrelsen och arbetet i programkomitten och Brita Håkansson som varit valberedningens sammankallande hade också avböjt omval. Båda avtackades med vackra tulpaner. Tack för era insatser. Efter kaffe och fastlagsbullar var det dags för Håcan Nilsson chef för Sparbanken 1826 i Vittsjö att informera om verksamheten på vår bank i Vittsjö. Intresset var stort ifrån oss medlemmar och det blev många frågor. Vi hade också besök utav bankens familjejurist som kunde allt om familjejuridik. Frågor som någon gång blir aktuellt för alla och som var mycket lärorikt att få ställa. Frågorna vi ställde blev skickligt besvarade och för oss som ville veta mera är vi välkomna på banken för mer information. Svårt och stort ämne men viktigt.

En innehållsrik eftermiddag.

Anita Tidblad
SPF Snapphanen

Top