Stämma med Räddningsvärnet

Räddningsvärnet har med tanke på det stora sjösystem som finns inom området tilldelats mer utrustning för vattenlivräddning. Räddningsbåten har bland annat utrustats med våtdräkter och räddningsvästar. Stationen för brandbilarna har fått golvet nymålat genom frivilliga insatser från värnets raddningsv.09.jpgpersonal.

Vid årsmötet i brandstationen med Föreningen Vittsjö räddningsvärn omvaldes Tommy Dahlberg till ordförande för föreningen. I styrelsen ingår även Robert Lindskog och Mikael Jönsson.

Årsmötet avslutades med inmundigande av smörgåstårta.


En av räddningsvärnets män som rycker in på sin del av smörgåstårtan.
Top