De vakar ständigt över bygden!

Organisationen drivs sedan 2008 som förening, med en arbetande styrelse.margareta-widell.jpg Verksamheten drivs uteslutande med sponsrade medel från privatpersoner, företag och organisationer i Vittsjö med omnejd.

Margareta Delfs Widell som varit serkreterare sedan staren 2003 avtackades med blommor

Det var mycket imponerande att ta del av den enorma sponsorvillighet som kassören redovisade hade kommit från enskilda och företag under 2008. Föreningen har med dessa sponsorbidrag bland annat kunnat investera i en egen bil och ett mobiltelefonabonnemang samt naturligtvis till bensinförbrukning och övriga kostnader för bilen.

Kärnan i verksamheten idag består av patrullering med "Trygg i Vittsjö tryggbilen.jpgbilen". Varje natt, året om, åker medlemmar omkring två och två, i Vittsjö och Emmaljunga med omnejd. Uppgiften är mycket tydlig, "att observera och notera", samt eventuellt larma polis.

Under åren har utvecklats ett mycket nära och gott samarbete med närpolisen i Hässleholm. Patrulleringen och det goda samarbetet med polisen har gjort att brottligheten i de områdena minskat betydligt.

I dagsläget har föreningen ett 60-tal privatpersoner som värnar om tryggheten i bygden. Föreningen har inga problem att rekrytera nya frivilliga "nattögon". Vid årsmötet fanns flera nya som välkomnades och som i närtid kommer att introduceras i rutiner och uppgifter.

Föreningen har en egen hemsida http://www.tryggivittsjo.se/ . Via denna sida ges ytterligare information samt möjlighet för intresserade att ställa upp som sponsorer alternativt som chaufförer.

Top