Hela Världen i Emmaljunga

Församlingsprästen Carl-Olof Danielsson gladdes åt så många bilar men han gladdes ännu mer över människorna i det fullsatta församlingshemmet. Besökarna samsades med psalmböcker och sångblad  där allsången Räck mig din hand inleddes samlingen med kantor Mats Lunnergård som tongivare och kyrkokören som försångare. Efter kyrkokörens framträdande var det snabb önskan om önskesång.
arnegruse-a09.jpgTrubaduren Arne "G" Persson sjöng till gitarr Sol över Klara innan PROkören med Ulla, Lasse och Rune som musiker fortsatte med ett par sånger.

Vid nästa meddelande om önskesång var det en samlad talkör som önskade var sin psalm. Solisten Siv Larsson framträdde med sång och Arne G Persson ledde allsång. En viss försiktighet anmodades vid angripande av tilltugg till kaffe men denna försiktighet var obefogad då brödet räckte åt alla!

Försäljningen av olika sorters bröd tog vid med Jan Rosén som munvig utropare. Försäljningen uppgick till 2 732 kronor. I de fall någon spekulant tvekade att bjuda på utropet hjälpte utroparen gärna till med tips. Efter yttrerligare sångframträdanden avslutade Carl-Olof med kort andakt, Rosor och blommor delades ut till alla medverkande innan sångare och besökare gemensamt sjöng ... tills vi möts igen.


mrta-klara09.jpgTvå tidigare medlemmar i kyrkokören, numera "pensionerade" Klara Rydhögd och Märta Persson gladdes åt "sin" tidigare kör.

Top