Försvaret!

Kommentar till Sigeback!
Angående försvaret är det ett måste och då är en återupprustning av Hemvärnet en möjlighet.
Beträffande försvarskostnaderna beror detta till stor del på höga pensioner till tidigare befäl!
epe
Top