Hjärtligt stöd från Servicekontoret

- Det är inte så lätt att förklara vad jag gör här. Mitt uppdrag "spretar på många håll". Jag är en utflyttad del av Kommunledningskontoret och skall då vara en länk mellan invånarna i bygden och ledningen i stan. Första servicekontoret startade som ett treårigt projekt här i Vittsjö 1998 och permanentades när jag anställdes. Sedan fick Hästveda ett kontor och 2007 tillkom det tredje, i Sösdala. Mina arbetsuppgifter är reglerade i ett skriftligt uppdrag. 

Där står att Servicekontoren skall:
Ge medborgarna i bygden service och stöd
Vara en förmedlande länk i bygden för de kommunala verksamheterna
Stödja samhällsutvecklingen i bygden

- Konkret innebär detta att jag hjälper till att förmedla budskap och information från "högre ort". Då är jag representant för alla förvaltningarna, säger Ewa. Jag fångar också upp frågor från invånarna som jag för vidare i den andra riktningen. Jag får dock inte verka som opinionsbildare i enskilda frågor, inte heller har jag någon beslutanderätt. En politisk referensgrupp är knuten till kontoret. I samråd med den så kan vi tillsammans utveckla verksamheten efter vad som händer såväl i bygden som i omvärlden. Jag ger också rådgivning, hänvisning, hjälper till med blanketter och uppmuntrar lokala initiativ genom att skapa goda förutsättningar för medborgarengagemang och vi-känsla i bygden.

Anna från Emmaljunga knackar på dörren.servicekontoret-anna.jpg Hon har avtalat möte med Ewa för att få hjälp med en del blanketter och handlingar.

- Jag är ensam sedan min man dog 1968. Här får jag bra hjälp och med färdtjänsten så är det lätt att ta sig hit.

Jag frågar om hon tycker att det är jobbigt med många blanketter?

- Inte alls. De behövs säkert. Men inte är det svårt. Jag får ju hjälp med allt av Ewa!

Anna har jobbat drygt 42 år på Emmaljunga barnvagnsfabrik och hon tycks ha ett gott humör. Hon undrar om vi har hört berättelsen om lille Kalle som skulle åka tåg? Det hade vi inte.

- Jo mamman skulle åka tåg med sin lille son och innan de åkte så förmanade hon honom. Han lovade, mot en enkrona, att han inte skulle säga något olämpligt under tågresan. Det lovade han.
Då kommer det in en storbröstad kvinna i deras kupé. Kalle utropar högt: "Nu skiter jag i kronan, mamma! Men varför har tanten ändan under hakan!".

Vi skrattar hjärtligt åt berättelsen när Ewa går för att kopiera några handlingar.

- Ett skratt förlänger livet, säger Anna när hon nöjd och belåten säger tack och farväl till Ewa.

- Du förstår att jag har ett tacksamt och roligt jobb, säger Ewa till mig.

Jag frågar vilka arbetsuppgifter som är ständigt återkommande?

- Det är främst fyra förvaltningars; omsorgens, stadsbyggnadskontorets, social-förvaltningens och tekniska kontorets ansvarsområden. Konkret kan jag nämna bidragsärenden, frågor om bygglov, hur stor är min tomt egentligen, dålig snöröjning, gatlyktor som är släckta, lösa brunnslock, hål i gatan etc. Det är lätt för mig som har kontakter direkt in i förvaltningarna, att bistå med vägledning och stöd.

Johnny Andersen, som flyttade till Vittsjö 2003, kommer in och har en fråga till Ewa.

- Kan du hjälpa mig att hitta en lämplig tid för mig att resa till Köpenhamn. Jag har inte fått ihop buss- och tågtider riktigt?

Ewa skriver in tiderna påservicekontoret-johnny.jpg Skånetrafikens hemsida och får snabbt fram några bra alternativ. Johnny är nöjd, vi tar en bild tillsammans med Ewa och han cyklar hem.

- Vittsjöbladet, som kommer ut fyra gånger om året, är en viktig informations-kanal. Men många fler får komma in med underlag till bladet. Portalen är också en bra kanal. I "skyltfönstret" har jag en anslagstavla.

Ewa är ju ensam tjänsteman på kontoret och har öppet 30 timmar per vecka. Men hon står inte alldeles ensam i bygden.

- Vi har en nätverksgruppservicekontoret-nt.jpg på ett 15-tal personer som bildades 1994, fortsätter Ewa. Våra syften och mål är att skapa ett positivare samhälle där vi alla tillsammans hjälps åt. Vi vill också motverka våld, destruktivitet och utslagning samt arbeta för ett friskare samhälle. Gruppen har varit med och skapa förutsättningar för bl.a. dialogprojekt för busshållplatsen i centrum och för väg 117, anordnat hälsomässa, ordnat LAN-party för ungdomar, anordnat guidade promenader längs Vieån, ordnat informationsmöten om reningsanläggningen i Havraljunga, ordnat promenadgrupper samt ordnat trygghetsvandring för att klarlägga olycksrisker i Vittsjö.

Att det finns en strukturerad krisgrupp är bl.a. en frukt av stormen Gertrud.

- Vi står nu ännu bättre rustadeservicekontroet-klass-3.jpg än då, säger Ewa. Nu klarar vi oss även utan "elström ur väggen".
 
Bilden. Ewa hade studie-besök från en skolklass . De ritade detta efter besöket.

Räddningsvärnet kan hjälpa oss med radiosamband och el-aggregat. Vi har organisation för matlagning. Allaktivitets-huset är avdelat att vara sambands- och informations-central. Församlings-hemmet är samlingsplatsen för dem som behöver omsorg på olika sätt. I organisationen ingår medlemmar ur servicekontoret, polisen, räddningsvärnet, kyrkan och skolhälsovården.

Några andra exempel på vad ni kan få hos Ewa:

Ni som saknar deklarations-blanketter kan hämta på Servicekontoret. När ni är klara så kan ni lämnaservicekontoret-ewa.jpg dem där också.

Ni kan förhandsrösta till EU-valet här.

Kostnadsfritt kan man låna flytvästar.

Använda glasögon kan ni lämna till Ewa. Skickas med LIONS ut till behövande.

Ewa säljer renhållningssäckar från Renhållarna.


Prislappen för Servicekontoret i Vittsjö är totalt  445.000 kronor för 2009. Då ingår Ewas lönekostnader!

Top