Farliga vägkorsningar i bland annat Bjärnum

BJÄRNUM. Det gäller korsningen väg 117 och Hågnarpsvägen i centrala Bjärnum. Vi är många som undrar vilka regler som gäller för olika trafikantkategorier i denna korsning, skriver Torsten Enarsson till vägverket.

Cyklister tror att de har företräde och tillbud uppstår dagligen

Det finns ingen skyltning om att det är ett övergångsställe, men alla gående är övertygade om det och beter sig därefter. Är det cykelöverfart, eller vad det kallas, (finns många varianter)? Alla cyklister anser att det är bara att cykla, bilisterna skall stanna! Eller är det bara en så kallad vägbula? 

Incidenter inträffar dagligen, men lyckligtvis, ännu ingen allvarlig. Svar från Max Andersson vid Trafikverket lyder;

Trafiksäkerhet väg 117 - Bjärnum
Hej!
Jag har tagit emot din skrivelse gällande trafiksäkerhet väg 117 - Bjärnum.
Detta är inget övergångsställe! År 2000 ändrades lagstiftningen så att bilister fick väjningsplikt mot fotgängare på övergångställen. I samband med detta togs beslut att antalet övergångställen skulle minska och att dessa endast skulle finnas på platser där många fotgängare korsar vägen. Markerade övergångställen ger en falsk trygghet för fotgängare och trafikforskning har visat att man som oskyddad trafikant löper 2,5 gånger så stor risk att bli påkörd på ett övergångställe vid korsande av väg än vid passage över en väg där övergångställe saknas. Trafikverket är restriktiva till att anlägga nya övergångställen då det är den plats där vi har flest olyckor med oskyddade trafikanter.
Vid obevakade cykelpassager, som denna, ska fordonsförare på vägen anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklande som är ute på cykelpassagen. Cyklister och förare av moped klass II som kommer från en cykelbana har väjningsplikt när de korsar en väg.

Med vänlig hälsning
Max Andersson

Visst är det enligt ovan tydligt vad som gäller, -cyklister o mopedförare har tveklöst väjningsplikt, -med andra ord skall stanna och avvakta, -men jag som bilförare skall samtidigt anpassa min hastigheten så att det inte uppstår fara….

 

Top