Selanderloket får nytt liv


BJÄRNUM. I en lokal tillhörande Bjärnums Stålprodukter håller ett gammalt torv lok på att renoveras. Loket byggdes i början på 40-talet av Selanders Mekaniska i Bjärnum. 

Harald Selander, Lennart Gullgren, Sme Erik Bengtsson, Bernt Bengtsson, okänd, Sme Larsson, okänd, Bertil Henriksson

Lokalen låg då på Algatan och här tillverkades ett 15-tal lok för smalspårig järnväg. Spårbredden är 600 mm. De flesta hamnade i torvindustrin men en del även på tegelbruk. Just detta lok har varit stationerat på Västra Torups Torvströfabrik, där det togs ur bruk 1977.

Håkan Andreasson, Östen Krantz, Jonas Lindhè, Joacim Andersson, Joakim Andersson, Charlie Lindèn samt Erik Blomgren.

1987 kom loket till Bjärnums Museum. Där har det stått tills det nu fick komma fram för en ansiktslyftning.

En helrenoverad och färdig Lokmotor i form av en Ford AA modell 1929 

 Motorn som är en AA Ford från 1929. AA betyder att det är en lastbilsmotor, är nu helrenoverad. Motorn är testkörd och startade på första försöket. Hjul och axlar var hårt slitna och har inneburit mycket arbete.

Jonas Lindhe svarvar bensinlock

Joakim Andersson renoverar växellådan på Selanderloket.

Östen gängar

 Förslitna broms-ok renoveras till loket av Östen Krantz

Gengaspottan klar att svetsas ihop av Håkan Andreasson

Chefsmekanikern Håkan Andreasson renoverar Gengaspottan till loket.

En del har fått nytillverkats annat har krävt hård renovering. Även kraftöverföringen och back har varit föremål med många timmars jobb. Tillgången till Stålprodukters maskinpark är av största vikt vid tillverkning av delar till loket.

Ungdomarna i renoveringsgänget av loket, Erik Blomgren, Charlie Lindèn

Ett sådant här projekt låter sig inte göras av sig själv. Det krävs eldsjälar med kunskap och intresse som är beredda på många långa timmar i lokalen. Med blandad ålder och erfarenhet samlas man för att få projektet i hamn.

Det krävs inte bara kunskap och hårt arbete. En del material måste beställas och köpas nytt. För att detta skall fungera har pengar äskats från Riksantikvariatet. För denna renovering har beviljats ca 40 tusen. Detta täcker endast material och måste noga redovisas. Allt arbete är helt ideellt.

Joakim Andersson, Joacim Andersson samt Charlie jobbade på loket 

Efter renovering skall loket återbördas till Bjärnums Museum. Där skall räls och sliper läggas i marken så att loket kan visas och att allt fungerar på bästa sätt. Rälsen är sponsrad av Strukton Rail AB som är en av Sveriges största privata järnvägentreprenör. Då är det bara att vänta på att få se loket på plats på Bjärnums Museum. Som för övrigt har öppet alla vardagar 09–16 även i dessa Coronatider.

 

 

Top