Sju elever delade på 11 500 kronor i Vittsjö

Theodor Stephens tänkte på sin egna fattiga barndom och umbäranden i ste4ephens09s.jpgskolan då han donerade en del av sin på den tiden stora förmögenhet till uppmuntran för skolelever.

På bilden finns premiemottagarna vid Theodor Stephens moders gravplats. Theodor är begravd i Kina.  F v: Tilda Svensson, Gustav Svensson, Matilda Sixten, Felicia Lilja, Oskar Forsell, Hannes Larsson och Emmy Gunnarsson.

Räkning/matematik var ett nödvändigt måste för att ta sig fram i livet, ansåg Stephens. Därför beslutade han att tre premier skulle utdelas i räkning samt två premier vardera i historia och geografi. Dessutom beslutade han att eleven skulle klara av de fyra räknesätten för att över huvud taget komma i åtnjutande av någon av premierna.

Första året premierna delades ut var 1924 då premiesummorna var 638:83, 511:06 samt 383:63. Under vissa gynnsamma ränteår har premierna varit betydligt högre, upp till 1 800 kronor. På grund av det försämrade ränteläget har beloppen sjunkit markant men Harry B Jönssons minnesfond har skjutit till mindre belopp vid de senaste utdelningarna.

Numera är det socialförvaltningen i Hässleholm kommun som sköter fonden och för första gången har en del av kapitalet åderlåtits. Skall denna åderlåtning fortsätta kommer fonden på sikt att försvinna. Det finns en sammanslutning i Vittsjö som är villig att ta över skötseln av fonden och därmed skulle den kunna överleva. I år var premierna 2 000, 1 500 och 1 000 kronor.

Rektor Jan Anders Johnsson hade sammanställt frågorna och socialförvaltningens representanter var Robin Gustavsson och Anders Wallentheim vilka också svarade för rättningen av svaren.

Efter utförda prov samlades eleverna till Sjöstugan för åtnjutande av glass innan det var samling på skolgården för offentliggörande av premiemottagarna.

I mattematik var det Oskar Forsell som fick första pris. (Han var för övrigt den förste klarade alla matteproven utan fel). På andra plats kom Hannes Larsson och trea blev Emmy Gunnarsson. I geografi var det Felicia Lilja och Matilda Sixten som fick premier och i historia blev Gustav Svensson och Tilda Svensson mottagare av premier. Present överlämnades också till Jan Anders Johnsson som sammanställt frågorna och haft ansvaret för genomförandet av proven.

Top