Det bor 2 622 bosatta i Vittsjö

VITTSJÖ. Antalet bosatta i församlingen/ Vittsjö kommun håller sig tämligen konstant från år 2000 och framåt. Vid senaste årsskiftet fanns det 2 622 boende i kulturorten enligt uppgift från ansvarig myndighet!

Schematisk bild över antalet boende i Vittsjö.

Det dröjde nära ett halvt år innan siffrorna blev klara! Siffrorna får tas med reservation då det tydligen finns vissa svårigheter att lokalisera församlingsgränser. Det var betydligt tillförlitligare på den tiden församlingsprästen redan vid nyårsbönen kunde meddela antalet boende i sin hjord. Det var bättre förr!

Top