Brunt vatten i Vittsjö delvis på grund av sabotage

VITTSJÖ. Under sen torsdagskväll drabbades boende i delar av Västanskogen i Vittsjö av missfärgat vatten.

 

Den varma torsdagen gjorde att vattenuttaget var stort inte minst vid Vittsjö Idrottspark.

Efter intervju med Mats Andersson, vaktmästare vid Idrottsparken framkommer att för en månad sedan blev anläggningen utsatt för sabotage. Vid intaget till den pump där idrottsföreningen normalt tar sitt bevattningsvatten hade någon hällt i skruvar, muttrar och småsten. Detta gjorde att pumpen gick sönder samt att föroreningarna dessutom spolats ut i anläggningens bevattningssystem. Som akut åtgärd för att kunna bevattna gräsytorna har därför den senaste månaden, med kommunens tillstånd, gräsytorna bevattnats med kommunalt vatten. Under torsdagen gick det åt enorma vattenmängder. Vi har lagt ner massor av timmar på att försöka rensa systemet på sten och skruvar samt försöka få fram reservdelar till den skadade pumpen, säger Mats Andersson.

Just nu håller föreningen med stöd från bland annat Hässleholms vatten på att försöka reparera den skadade pumpen med ambition att åter kunna bevattna sina gräsytor med vatten från en mindre göl i området.

Hässleholms Vatten gick under fredagen ut med följande meddelade till boende i det aktuella området:
Under gårdagskvällen upptäcktes missfärgningar i dricksvattnet i Vittsjö, kring Väster Mark. Detta på grund av hög vattenanvändning under den varma gårdagen som gjort att en del avlagringar följt med från rören och ut i vattnet. Det ser inte så trevligt ut men är samtidigt inget farligt, avlagringarna består av järn och mangan som finns i ledningsnätet. Vi håller på att spola rent ledningarna och hoppas vara klara under dagen. Var försiktig med ljus tvätt under tiden och spola tills vattnet är rent. Vi skickar ett nytt sms när spolningarna har avslutats.

Klockan 10.29 gick Hässleholms Vatten ut med meddelande:
Arbetet med att spola rent vattenledningarna i Vittsjö är nu avslutat. Det kan fortfarande förekomma viss grumlighet i vissa fastigheter i området, vi uppmanar att spola i kallvattenkranen tills vattnet är rent.

 

Top