Stanna upp vid Skansen, del 2

Sevärt i Vittsjö del 2


VITTSJÖ. Sevärdheter och kulturella platser kan i vissa fall sammanfalla. Sevärt är sevärt men kulturellt har hundratals benämningar. I kommande serie handlar det om sevärda platser i Vittsjö. En av dessa är Skansen i norra delen av tätorten, Där finns även den bekanta Gustav Adolfsbron samt minnessten och massgrav. Intill finns Torkelshyttan.

Det är helt klarlagt att det funnits en befästning på Skansen. Vid utgrävning har rester av stolpar efter befästningstorn funnits. Hur stor eller högt detta har varit är oklart. Tämligen säkert är att befästning uppfördes av Danska krigsmakten till skydd mot Svenska trupperna. Skåne tillhörde Danmark vid denna tid och fejderna var många. Befästningen anses blivit uppförd i början av 1600 talet.

Platsen hade ett strategiskt läge då det fanns sjöar som hindrade de svenska trupperna att ta sig fram. Markaryd var ett centrum då 1600 talets riksetta Stockholm Markaryd var den ganska givna färdvägen


Sannolikt var den gamla 1600 talets RiksEttan inte markerad på detta sätt.

Runt själva platån finns vallgrav utgrävd och palissader fanns för att hindra stormning av befästningen. Det finns en viss likhet mellan Vittsjö borg och Skansen. Fakta saknas att det skulle förekommit någon blodig uppgörelse intill och på Skansen som är en sevärdhet med historiska vingslag.


Resterna av vallgraven runt platån på Skansen är synliga

Under fredlig tid var det under 1900 talet platsen för många träffar. Skolmästare Christen Andersson planerade ett nykterhetstal 1892 men detta fick hållas inomhus denna regniga dag. (Kanske i kyrkan?) Efter hand var det fler och fler sammanslutningar som förlade sina träffar på Skansen. Det var kristna samlingar liksom politiska föredrag samt andra föreningars sammankomster. År 1946 hölls det första firandet av Svenska flaggans dag på Skansen. Efter hand blev det ansträngande att ta sig upp till platån samtidigt som Gåsadammen blev tillgängligt för olika sammankomster. Numera är det enbart firande av Valborg som sker på Skansen.


Gångvägen upp till Skansens platå.

Vid uppfarten till Skansen finns anslag med historisk fakta så långt det är möjligt.

Top