Gustaf Adolfsbron från 1800 är gång- och cykelväg, del 6

Sevärt i Vittsjö del 6.

VITTSJÖ. En av de mer kända och omtalade sevärdheterna i Vittsjö är bland annat Gustaf Adolfsbron vid Skansen. Området blev verkligen bekant år 1612 då kung Gustaf II Adolf höll på att ramla i plurret, förföljd av Danska trupper. Sannolikt fanns det redan då en spång över Dragsån men kungen red troligen över den isbelagda ån. Kanske var spången upptagen av flyende soldater?

Den första egentliga bron över Dragsån anlades 1796, strax öster om den bro som nu nu benämns Gustaf Adolfsbron vilken byggdes år 1800. Intill finns även fundament från ytterligare ett brofäste vars årtal är okänt.

Den gamla kallad Gustaf Adolfsbron byggde som kilstensbro. Med dåtidens beräkningar skulle bron hålla i ”alla tider”! Med tiden blev fordonens antal fler och därtill ökade totalvikten på fordonen. Det var nog förnuftigt att bygga en helt ny bro 1952 med större bärighet. Denna nuvarande bro är byggd efter dagens, och kanske delvis framtidens trafik med högsta tillåtna bärighetsklass 3.


Gustaf Adolfsbron är stabil och ett trevlig inslag i naturen.

Åter till år 1612. Då överraskades kungen och resten av hans återstående här av större danska hären. Kungen flydde mot svenska Markaryd över Dragsåns is och denna is brast. Enligt dåtida beskrivning höll kungen på att drunkna i vaken. Vintern var kall och särskilt denna natt. Därav kan framgå att vattenflödet var nog inte så kraftigt och vattendjupet var nog ganska litet. Med lite dramatik i händelsen kan historien få det mer spännande! Kungen räddades ur vaken av ryttaren Tomas Larsson som sedermera fick ett gods i Västmanland som belöning.


Det skulle vara på denna sten kungen hamnade. Stenen finns i nedre högra hörnet.

Strax öster om Gustaf Adolfsbron finns en spetsig sten, cirka halv meter över vattenytan. Sägnen påstår att det var just på denna spetsiga sten som kungen räddade sig! Sannolikt är att kungen hamnade i vattnet vid någon av de två broarnafästena där troligen spångbron fanns?

Samtidigt som Gustaf Adolfsbron byggdes byggdes även vattendelare före och efter bron för att skona brofästen. Dessa delare fanns i många innan de saboterades och revs ner. Intill bron bodde Åke Nilsson (Åke på Skansen). Som hembygdsmänniska så han förfallet. För 30 år sen började han sortera stenarna tiil vattendelarna. Han arbetare mycket tidigt på motgonen och sent på kvällen. Han önskade arbeta ostört utan åskådare. Oavsett väder och vind arbetade friluftsmänniskan iklädd schorts och trätofflor. Med tiden fanns de båda vattendelarna på plats. Åke tilldelades hembygdsföreningens utmärkelse för sin insats.


Åke Nilsson byggde upp vattendelare samt erhöll utmärkelse för detta verk.

I dag är Gustaf Adolfsbron avstängd för tung trafik men gång- och cykelväg leder över bron. Intill bron finns Skansen (se tidigare artikel) samt Gustaf Adolsstenen och massgraven, kommande artiklar.

 

Top