Norkehall väger 400 000 kilo, del 4

Sevärt i Vittsjö del 4.

VITTSJÖ. Norkehall väger cirka 400 ton! Norkehall är ett ganska kraftigt stenblock beläget i Hästhult. 
Norkehall är inget ursvenskt namn utan det är sägnen om Norke som namngett stenblocket. 
Blocket finns nära inpå en skogsbilväg mellan Hästhult by och Bokholmen. Sannolikt är det inlandsisen som flyttat stenblocket någonstans ifrån!

Sägnen förkunnar att jätten Norke fanns på sin tid i norra del av Röke socken. Därifrån var det drygt en mil till Skånes Fagerhult och dess kyrka. Norke kunde höra kyrkklockans klang och blev mäkta vred av dess ljud. Han tog då sitt strumpeband och plaserade ett stort stenblock i bandet. Likt en modernare slangbella och siktade mot kyrkan. Bandet brast och stenblocket kom endast halvvägs och landade i Hästhult!

Det skulle vara detta stora stenblock som jätten Norke kastade.

Mer sannolikt är att inlandsisen under sin vandring söderut tog stenblocken med sig. Inlandsisen börjar sin vandring i norra delarna av Sverige och tog stenblock med sig söderut. Kanske har det stora blocket, Norkehall kommit ända från Lappska riket?

Då inlandsisen började smälta råkade stenblocket hamna i Hästhult och sentida benäming blev då Norkehall. Norke har inget Svenskt ursprung utan sägnen har namngett. Hall är däremot Svenskt utsprung, berg eller klipphäll.

Storleken på Norke hall är cirka fyra gånger åtta meter samt fem meter hög ovan jordytan. Säkert finns det åtskilliga ton sten under markytan. Intill Norkehall finns ett annat stenblock som troligen tillhört hallen. En kilsten finns mellan dessa båda block. Under dåtidens stränga vinterkyla har kilstenen pressats ner och springan har blivit allt större.

Färdväg: Mitt emot Anders Svenssons stora anläggning för mjölkproduktion finns en bra skogsväg. Vid vägdelning tar du högra vägen och efter c:a 2,3 km är du framme vid en stor kraftledning. 30 meter före denna finns ett viltstängsel vid vändplan. Följ viltstängslet c:a 50 så är du framme vid Norkehall.

 

Top