50 hektar naturreservat i Vittsjö, del 7

Sevärt i Vittsjö del 7.

VITTSJÖ. Näset i Vittsjö ingår i socknens naturreservat¨.

Reservatet är säreget med för orten höga rullstensåsar och djupa dalgångar. 
Reservatet med flera gångstigar är bevuxet främst av bokskog men också tall och gran finns i begränsad omfattning.

Rullstensåsarna bildades under senaste istiden för flera tusentals år sen och sträcker sig över 50 hektar stort område. Anledningen med reservatet är att för framtiden bevara områdets särprägel samtidigt som det skall vara ett lätt tillgängligt strövområde. Den västra delen av naturreservatet sträcker sig halvvägs ut i Vittsjön, benämnt Näset.

Pilen visar vägen till naturreservatet med tydliga stigar. Det var i juni månad 1977 som området förklarades som naturreservat. Beslutet kom ganska hastigt då det planerades en fritidsby på området. Skogssällskapet skred då till aktion och anlade promenadstigar på åsryggarna. Området har en särpräglad natur på så stort område med rullstensåsar och dalgångar. Vid extrem nederbörd kan det bildas små insjöar i dalgångarna. Ute på Näset är kanske den största höjdskillnaden där åsen höjer sig cirka tio meter över Vittsjöns vattenyta. höjdskillnaden där åsen höjer sig cirka tio meter över Vittsjöns vattenyta.

Med ledning av denna kartbild är det lätt att finna Näset. Lämplig parkeringsplats finns vid Kallsjön där även informationstavla finns.

 

Top