Ormstenen i Björstorp, del 9

Sevärt i Vittsjö del 9.

EMMALJUNGA. Spekulationerna om och kring Ormstenen i Björstorp har under tidens gång varit ganska många. Någon enstaka sägen kan dock berätta om denna sten.

Ormstenen har en ganska tydlig bild med relik efter en orm och stenen finns inlagd i ett stengärde intill Marianne Paulssons fastighet. Det kan vara en förstenad orm. Det kan även vara något helt annat som har gett denna stenbild.

Kartan visar platsen där den anonyma Ormstenen finns

Det berättas att Ormstenen en gång funnits på intilliggande åker. Sen transporterades den som utfyllnad av stengärdet redan på 1800 talet. I det fall denna version stämmer kan det ha varit en offerplats med altare från hedenhös tid? Förr i tiden fanns sägnen att ormar skyddade gården och att denna relik var den skyddande ormen!

”Ormen” är markerad på bilden. Är det en relief eller en offerplats? Eller...?

En annan variant är att Ormastenen en gång varit ett altare på hedendomens tid. Bland alla hedenhös avgudaaltare fanns även ormen som en avgud. I denna version skulle ormen ha huggits fram med mänsklig påverkan. Vad som talar för detta är att stenen är av tämligen mjukt material varför en orm kan ha huggits ut. Riksantikvarieämbetet har besiktigat Ormstenen. Den bedöms vara en naturbildning. En viss misshandel har skett på stenen. Uppgift har erhållits att liknande stenar med reliker finns på flera platser. Rent vetenskapligt har kunniga personer konstaterat att det är naturliga reliker i samtliga fall. Kanske du har en teori eller ännu bättre fakta om Ormstenen och varför den hamnat just i Björstorp?

 

Top