Offerkälla i Björstorp, del 11

Sevärt i Vittsjö del 11.

EMMALJUNGA. I byn Björstorp, öster Emmaljunga finns en offerkälla. Sägnen förtäljer att den som hade svag syn kunde förbättra seendet om offer skedde i källan.

Bakgrund kan finnas även om det gäller sägner! Faktum är att slantar offrades i källan och dessa upptäcktes vid undersökning av den gamla källan 1978.

Någon källa var inte synlig vid första anblicken men dåvarande ägaren hade fått besked av tidigare ägare till fastigheten: Gräv, för där finns pengar. Mossa, löv och annan växtlighet togs bort och snart blev vattnet synligt. Hink efter hink östes upp och snart började slam finnas med i hinken. Då kom metallsökaren fram! 

Snart hördes det symboliska pipet och en av ”grävarna” föll på knä i gyttjan med kostymbyxorna på. Strax kom en femöring fram med årtalet 1885! Hink efter hink med gyttja östes upp och genomsöktes ytterst noggrant.

De 29 funna mynten har knappast något större värde.

Totalt hittades 29 mynt och två knappar av bly, tio mm/diameter. Bland mynten fanns en dansk skilling från 1860 samt svenskt skillingmynt från 1716. Några verkliga rariteter som skulle tilltala en numismatiker hittades inte.
Källan anses som ren offerkälla då den är belägen intill en mosse varför vattnet inte är särskilt smakligt. Källan kan vara helgad åt något dåtidens helgon. Undergörande källor brukar placeras i närheten av en kyrka men så är det inte i detta fall. Kanske i alla fall! I tidigare artikel om Ormastenen anges att en offerplats med altare kan ha funnits. Avstånd Ormastenen offerkälla är omkring 300 meter. Åldern på offerkällan kan inte fastställas men troligt är att den togs i bruk på 1500 talet och då var mynt inte så vanliga. Då hamnade kanske något värdefullt i källan som offer?

Denna sensation presenterades i lokalpressen och då vaknade myndigheten inom hembygdsrörelsen! Efter några ganska häftiga meningsskiljaktigheter finns nu mynten bevarade på museet i Vittsjö.

 

Top