Granplantor försvann en natt i Tidemanstorp, del 12

Sevärt i Vittsjö del 12.

TIDEMANSTORP. Torpstugan i Tidemanstorp byggdes 1819 och den sista boende i stugan var Sven Persson som var bosatt där till 1956 då han flyttade till Skansenhemmet. Vid auktion på torpet, som låg på ofri grund köptes det av Vittsjö hembygdsnämnd 1958. Torpet har senare övergått till Hässleholm kommun.

Torpet byggdes 1819 av Långe Najls och låg på ofri grund. I detta fall ägde torparen torpet men inte marken. Som regel skrevs torpkontraktet på 49 år och kunde förnyas. I kontraktet ingick att torparen fick bruka några små åkerlappar i anslutning till torpet. I gengäld skulle torparen utföra vissa dagsverken på den gård som ägde marken. För denne torpare gällde sex manliga och sex kvinnliga dagsverken per år. Under 1900 talet togs dagsverken bort men ersattes av en hyra på åtta kronor/år. Boende på torpet hade omkring 100 meter att hämta vatten i en källa intill en mosse.

Den gamla torpstugan fyller sin uppgift för hembygden.

Vid auktion på torpet 1958 ansåg idealisten Harold Persson, Emmaljunga att torpet hade bättre öde. För Vittsjö hembygdsnämnds räkning inropade han torpstugan på ofri grund. En viss tillsyn skedde under åren från hembygdsnämndens styrelse där främst Agda Svensson kände sitt ansvar. Den första friluftsgudstjänsten vid torpet hölls 1967 med Sture Hallonsten som präst. Under åren har flera präster tjänstgjort. Flera solister och körer har medverkat vid dessa samlingar som till en början hade hundratal besökare. Dessa samlingar upphörde för några år sen. Första höstagillet hölls 1980 och dessa fortsätter.

Hugo Pennegård är en av de präster som haft friluftsgudstjänst i ”Lövsalen”.

Vid ett besök på Tidemanstorp på 1980 talet upptäcktes att granplantor planterats på hela öppna platsen runt torpet. Plantor fanns en meter intill torpet. Vid förfrågan hos dåvarande kulturchefen lämnades besked att kommunen skulle i framtiden sälja dessa som julgranar

Vid höstagille kom denna skara till arbete.

En månljus natt träffades ett par hembygdsmänniskor vid torpet medförande var sin sekatör. De blivande julgranarna klipptes av vid roten. De avverkade plantorna spreds i närliggande buskage. Ingen har saknat de saboterade plantorna

 Nog var det naturlig luftkondition i ski-huset!

Till torpet finns även ett uthus där det funnits både kor och andra mindre husdjur. Skåneleden passerar förbi torpet och efter klagomål uppfördes en primitiv toalett med väl tilltagen luft konditionering! Efter en tid försvann denna bekvämlighetsinrättning!
Tidemanstorpet ägs av kommunen men nödig tillsyn sker från hembygdsföreningens sida.

 

 

Top