Vittsjö borg var ingen Snapphaneborg, del 13

Sevärt i Vittsjö del 13.

VITTSJÖ. Vittsjö borg har aldrig varit någon Snapphaneborg! Det var först då lärarinnan och författaren Gunhild Sehlin kom ut med sin bestseller ”Snapphaneborgen” som det i alldagligt tal blev Snapphaneborgen. Snapphanarna agerade först i slutet av 1600 talet.

Vid utgrävning på platsen 1985 konstaterades att Vittsjö borg byggdes på 1300 talet som en befästning. Läget för en borg var strategiskt väl utvald

Så har kan Vittsjö borg ha gestaltat sig enligt Anders Larsson.

Vittsjö borg uppfördes sannolikt år 1330 då var Skåne tidvis ockuperat av danska krigsmakten. Vid utgrävningen hittades flera mynt från åren 1319-1360. Borgen förintades av en brand något år efter 1360. Flera armborstpilar påträffades och då finns teorin att dessa brinnande pilspetsar har antänt borgen. 

På udden av näset fanns sedan urtid tillbaka en hög, kanske något spetsig kulle. Då borgen planerades grävdes en vallgrav runt kullen. Denna aktuella kulle planades av till en jämn platå för uppförande av vakttorn och bostäder. Kullen hade en lägre fortsättning väster ut, in mot land. Kanske hade denna lilla kulle fått påfyllnad av massor från den höga kullen då den jämnades?
Vid utgrävning påträffades fragment av fyra nergrävda hörnstolparna som burit upp vakttornet som hade en uppskattad höjd på åtta meter! I en byggnad vid tornet fanns borgens smedja då fynd gjordes vid utgrävningen som bekräftar detta.
Runt själva borgkullen uppfördes en palissad bestående av tre rader med upptill spetsade trästänger. Dessa palissader sträckte sig även ut i sjön som skulle göra borgen ointaglig. Dessa palissader har under nuvarande tid påträffats av roddbåtar som hamnat på ”grund” där det normalt är högt. Vattenstånd.

Här på kullen fanns Vittsjö borg.

På lägre kullen uppfördes bostadshus där hörnstenarna påträffades vid utgrävningen. Denna ”villa” hade ett rum samt ett kök. Förkolnade rester av bostaden påträffades liksom ett 20 tal brandskadade mynt av sämre legering från året 1319- 1360. Där påträffade också flera armborstpilar med eldkvast som tänt på bostaden. Sannolikt var det Valdemar Atterdag eller hans medhjälpare som tände på bostaden samt övriga byggnader. Flera andra borgar i Skåne har gått samma öde tillmötes vid samma tid.
Mellan de båda kullarnas fördjupning fanns stensättning som kanske använts till stall för borgens hästar. Över själva vallgraven, mot Pickelsjön räknat fanns en vindbrygga för passage mellan borgen och Pickelsjön. Virke från denna brygga framgrävdes och var så färskt som det hade avverkats någon dag tidigare fast det legat i dy i mer än 600 år! Detta virke konserverades och finns på museet. Intill vindbryggan har funnits en 30 meter lång brygga som var förankrad i sjöbotten. Vid en sådan lång brygga kunde flera farkoster lägga till men var kom i så fall denna trafik med farkoster? Österut fanns farled ända till Åhus men västerut var det svårare att ta sig fram vattenleds. Frågan finns fortfarande varför en borg byggdes i otillgängligt område? Inom området fanns det god tillgång på sjö- eller myrmalm och det kan tänkas att denna råvara transporterades från Vittsjö borg till förädling. Borgen kan också ha byggts som skyddsvärn mot svensk invasion?

Vägbeskrivning: Åk Västanvägen ta till höger på Snapphanevägen och följ denna till dess slut. Där finns anvisning i kurvan. Följ den väl upptrampade stigen vid Pickelsjöns strand tills du kommer till Vittsjö borg.

 

 

Top