Prästen rövades till Altarstenen

Sevärt i Vittsjö del 15.

VITTSJÖ. Altarstenar finns lite varstans även i våra bygder.

Denna aktuella altarsten är inte ett verkligt gränsmärke. Visserligen finns denna altarsten i gränsen mellan Verum och Bjärnum socknar men några få meter från gränsen till Vittsjö socken. År 2009 hölls den allra första gudstjänsten på platsen efter 350 år.

Altarstenen som fick sitt namn under Snapphanetiden.

Altarstenen har fått sitt namn efter en händelse omkring 1680. På den tiden var Skåne Svenskt territorium men grupper av motståndare till Sverige bildades och fick namnet Snapphanar.

Dessa rebeller gjorde livet surt för trakten då de rövade och stal för sitt livs uppehälle. De boende som var svensksinnade var särskilt illa utsatta av Snapphanarna. 
En av dessa var svensksinnade var kyrkoherde Hans Göransson Feuk, bosatt i prästgården i Norra Åkarp, (Bjärnum). En mörk höstnatt 1680 kände en grupp Snapphanar att de borde delta i nattvardsgång. På grund av deras råhet och fruktat leverne var de uteslutna från kyrkan.

Några beväpnade Snapphanar red i nattens mörker till prästgården där kyrkoherde Feuk vistades med sin stora familj. De bultade på porten och då Feuk visade sig befallde de honom att följa med, medtagande nattvardskärlen samt vin. Med förbundna ögon, ridande på en häst lotsades Feuk genom de stora skogarna tills de de kom till en plats där ett antal Snapphanar hade samlats vid en stor sten. Det var denna sten som senare kallades Altarstenen.

Kyrkoherde Feuk avbildad med sin stora familj. Målningen finns i Norra Åkarp kyrka.

Vid framkomsten lyftes kyrkoherde Feuk upp på stenen som skulle anses vara ett altare. Sen hände något som Snapphanarna inte hade väntat sig! I stället för att dela ut nattvarden till de skumma Snapphanarna höll Feuk ett rungande strafftal till de råbarkade Snapphanarna. Kanske han bland Snapphanarna kände igen någon av sina tidigare konfirmander?

Feuk lyftes ner från stenen och där delade han ut nattvarden till de råa Snapphanarna. Om någon av hans forna konfirmander fanns med bland nattvardsgästerna vågade de troligen inte möta prästens hårda blick! Efter fullgjort uppdrag sattes Feuk med förbundna ögon åter upp på en häst och återbördades till sin oroliga familj i prästgården. Familjen hade nog innan hans ankomst betraktat honom som död och därför blev glädjen ännu mer markant då han återvände till sitt hem oskadad.

Feuks bibel finns förvarad i annan socken och där lär finnas en anteckning om ovan relaterade händelse. Enligt nutida version lär Feuk inte omtalat denna händelse vid Altarstenen men eventuellt har Feuks efterträdare bekräftat händelsen. Hade Altarstenens placering vid tre sockengränser någon betydelse? Troligen hade Snapphanarna inget eget revir, eller hade de detta? Om de hade eget revir var det praktiskt att tre socknars Snapphanar samlades vid gränsstenen? I Norra Åkarps kyrka (Bjärnum) finns en målning av Feuk och hans familj.

Friluftsgudstjänst vid Altarstenen 2012 med Mats Lunnergård som kantor

Den första gudstjänsten efter 350 år vid Altarstenen hölls 2009. Sedan några år tillbaka har denna aktivitet upphört.

Vägbeskrivning: Åk genom tidigare Einar Mårtenssons gård, Ubbalt, förbi det gamla sågverket. En skogs/bilväg med förgreningar leder ända fram till Altarstenen genom bröderna Iwarssons skog. Bröderna Iwarsson kan ledsaga på rätt väg!

 

Top