Telefonstationen i Hästhult finns kvar

Sevärt i Vittsjö del 16.

VITTSJÖ. I telefonsammanhang var Hästhult riksbekant. Om någon i avlägsna och norra Sameland ringde och begärde Hästhult xx kom de så småningom till Hästhult i Vittsjö. Där finns fortfarande den obemannade ”telefonstationen” kvar i en liten ”luda”. I Vittsjö fanns flera sådana telefonstationer, Hårsjö och Gundrastorp. Bemannade telefonstationen i Snärshult skall inte glömmas bort. 
Där finns denna telefonstation intakt fast telefonstolparna har försvunnit!

De första telefonabonnemang i Hästhult fick sin telefon med anslutning till Vittsjö i slutet av 1930 talet med nummer 2xx. Abonnenterna blev så många att obemannade telefonstationer byggdes bland annat i Hästhult en hydda 1943. Då blev det också ändring av telefonnummer till Hästhult xx.

Den bekanta Petmojen var populär under några år.

Centraliseringen fortsatte och 1956 försvann Hästhult telefonstation för att kopplas direkt till Vittsjö med nummer bland annat 4xx och sen kom 290xx. Numera har rationaliseringen fortsatt med anslutning till fiber eller kontakt med yttervärlden vid osynlig luftledning.

I denna lilla luda fanns Hästhult obemannade telefonstation.

Telemasten i Hästhult som tidigare sänt signaler till en central är borta. Någon nedgrävning av lysande fiber lär inte skett? Abonnenterna i denna utkant av Vittsjö har försetts med en box och ringer för en minimal kostnad. Det gamla telefonnumret har behållits. Någon räkning av samtal förekommer inte utan alla samtal ingår i den ringa månadsavgiften. Sannolikt kommer någon modernare kommunikation innan fiberanslutning är utbyggd? Om den överhuvud tagit blir färdigbyggd? Tiderna har förändrats från röksignaler till dagens förmedling. Fortfarande sker kontakt via luften men det börjar bli trångt även där!

 

Top