Skurehall var gränsstenen redan för 1 000 år sen

På denna tavla finns information om gränsmärket Skurehall. Emmaljunga byalag har verkställt informationen. 

Redan omkring år 1050 finns namnet Skurehall. Då utfördes en ganska schematisk dragning av gränsen mellan nuvarande Skåne – Småland. Området kring gränsstenen bestod av mossmark och med den tidens beräkning ansågs området som ganska värdelöst. Det var först år 1553 som oansenliga Skurehall blev officiellt gränsmärke efter tingsförhandling i Vittsjö. Stenen Skurehall fastställdes slutligen år 1554 som gränsmärke. År 1745 angavs det faktiska gränsmärket med följande beskrivning: ”Skure Hall ligger på kanten af en liten skogsbacke. Der stenen är mestadels flat håller han 5½ aln i bredden samt 1½ aln hög. Slutar åt wester mot bäcken och är på samma W. sidan beväxt”.

Här i denna frostspricka går gränsen mellan Skåne och Småland.

Obekräftad uppgift gör gällande att på stenen skall gränserna till de olika byarna vara inristad. Denna inristning lär vara beväxt med mossa. Du besökare som lyfter på mossan för att se inskriptionen: Lägg tillbaka mossan!
Protester förekom mellan dåvarande Danska Skåne och Svenska Småland. Fortfarande pågår tvistigheter om gränserna omkring Skurehall verkligen är de riktiga?

Gränslöst. En fot i Skåne och en fot i Småland!

Skurehall är inte enbart gränsmärke mellan Skåne och Småland, där möts också bygränserna mellan Björstorp, Bröna och Högholma i Skåne samt byarna Århult och Harpholma i Småland.
I dag är gränsmärket Skurehall legaliserat och blivit träffpunkt i många sammanhang. Flera gränsvandringar har startat från denna plats. Bland annat har Harold Persson haft gränsvandringar med Skogskarlarna mot Brömsebro och Västerhavet som startat från Skurehall. Kuriosa i detta sammanhang är då Skogskarlarna under ledning av Harold Persson ”händelsevis” tog fikapaus vid en stuga intill gränsen. Vid pausen öppnades plötsligt dörren och ut kom ”Göingeflickorna” sjungande bland annat ”Kära mor”.

Göingeflickorna som överraskade Skogskarlarna.

Väster om Skurehall finns en inbuktning av gränsen mot Småland. Denna plats kallas ännu för Trätoskogen och gällde tvist om en skogsbacke. De envetna Göingarna kom i tvist med snåla Smålänningar!
År 1999 hölls en historisk återinvigning av den tusenåriga gränsstenen. Inbjudare till den historiska träffen var Emmaljunga byalag. Det kom historiskt intresserade människor som lyssnade till historisk fakta förmedlat av Eskil Persson och Anders Ödman.
Platsen med historiska vingslag är värd ett besök vid torrare väderlek! Heder åt Emmaljunga byalag som håller historiska platsen levande!

 

Top