SPÅRAT I VITTSJÖ 122

   • Visserligen är det någon kort tid till höskörden. Bilden visar hur höskörden kördes in i början av 1950-talet då sommarbarn gladdes åt att åka i hölass. alt
  • Boka in onsdag den 8 juni redan nu. Då kommer clockare emeritus Curt Nilsson till Gundrastorp gamla skola tillsammans med sångare för att bjuda på programmet ”Sommarkvällsmusik”. Tag vara på tillfället att lyssnad till sång och musik i fager Göingenatur!
  • Pressen har i de allra flesta fall ägnat stort intresse åt Vittsjösonen, numera språkröret och ½ partiledare för ett politiskt riksdagsparti på framgång! Om tre veckor kommer han att finnas på plats i Vittsjö för sitt sommartal till nationen.
  • Det tidigare utlovade programmen för kyrkan och VittsjöBladet har blivit lite försenade på grund av tekniska problem, brukar det kallas! Sista veckan i den femte månaden skall meddelandena hamna i din låda eller inkast. Då får du även ett erbjudande från Lion Club att föra fram din förening på ett enkelt sätt.

 

  • Lärare och elever vid Hässleholms Privatläroverk gjorde 1901 en angenäm utflykt med tåg till natursköna Vittsjö. Besök gjordes vid Skansen och till villabacken som då kallades Furuparken.
  • En älgklav som omhändertagits i Frösboholma 1926 fick namnet Esau. Kalven rörde sig fritt både inne och ute men att få behålla kalven motsatte sig landsfiskalen. Den skulle till Stockholm eller Göteborg! Det kostade 25öre att beskåda älgen på närmare håll. I sinom tid såldes älgkalven till en krögare vid Löberöd.
  • År 1946 var det en stor händelse i Oretorp då Folke Karlssons villa flyttades tvärs över vägen. På tidigare plats låg villa intill vägkanten och fick flera oönskade besök av trafikanter på två eller fler hjul. Efter flyttningen kom villan längre ifrån riskmomenten. Själva flyttningen över vägbanan tog endast 90 minuter.
  • Vid denna tid år 1951 var blivande idrottsarenan i Västanskogen klar att besås med gräsfrö. Med tiden blev arenan klar och står nu redo för nära nog allsvenskt bollspark.
  • Hästhult kom närmare yttervärlden 1951 då automatiska telefonstationen kopplades in med 26 abonnenter vilket har utökats med åren. Boende i området som tillhör automatstationen har under årens lopp bytt telefonnummer fyra gånger.
  • Tänkbart: Innanför skröpliga skal kan det finnas ädla pärlor. Ha bra dagar i vårtiden!

epe

Top