SPÅRAT I VITTSJÖ 542

 • Nu är det enbart en vecka kvar tills sommartiden slutar. Mycket märkligt, den har knappast börjat ännu om vi bortser från några få dagar. Inte ens Brittsommaren gjorde skäl för namnet.
 • Den gångna veckan hade minst en angenäm eftermiddag. Då anlände ett par avlägsna släktingar inom Kämpesläkten. En trevlig eftermiddag gick alldeles för snabbt mot sitt slut. Fortsättning följer! Något att se fram emot!
 • Det är tillåtet att montera och köra med dubbdäck från den 1 oktober och fram till den 15 april. Har du allvädersdäck kan du ha dem året runt. Ha inte allt för stor tilltro till dubbdäck. Är det ren isgata då är de till sin fördel men hur ofta är det isgata? Färdas alltid som det vore isgata, även under sommarväder!
 • Tänk vad tiderna förändras. År 1902 kostade det fem öre att skicka ett brevkort från Vittsjö till Markaryd. Det kostade tio är att sända ett brevkort från Bjärnum till England.

Frimärken talar sitt tydliga språk.

 • Kyrkostämman beslutade år 1900 att församlingens folkskolläraren beviljades 50 kronors höjning på årsarvodet. Orgeltramparens och kyrkogårdsvårdarens årslöner höjdes fem kronor. Likvagnstransport inom församlingen beslutades till en krona och 50 öre oavsett hur lång färdväg det var. Det var detta år som den nya likvagnen inköptes för 325 kronor.
 • Kyrkostämman beslutade år 1915 att höja utdebiteringen från 3:10 till 3:62. År 1925 beslutade kyrkostämman att sänka utdebiteringen från 8:20 till 7:80.
 • Kommunalnämnden beslutade 1930 att sänka utdebiteringen kommande år från 7:50 till 7:10. Då fanns det inte några kommunalråd och andra sittande tjänstemän att avlöna. Då fanns det förutseende idealister som åtog sig uppdrag enbart för äran och intresse.
 • Länsstyrelsen beslutade 1940 att den ringa tilldelningen av bensin som varit rådande för personbilar, motorcyklar och lättviktare skulle upphöra helt. Bageribilar kunde inte räkna med någon tilldelning alls.
 • Kommunalfullmäktige beslutade 1945 att utdebiteringen av skatt skulle bli oförändrad med 7:40.
 • År 1945 var det röstning angående högertrafikens införande. Inom Vittsjö valdistrikt var det 960 personer som röstade för vänstertrafikens behållande medan 119 personer röstade för högertrafikens införande. Det dröjde ända till den 3 september 1967 innan omläggningen till höger genomfördes. Omläggningen utfördes utan några större intermezzon.
 • Vid denna tid på året 1965 var det kyrkans folk i Emmaljunga och Vittsjö som åkte till Ystad. Syftet med resan var att se hur gjutformarna fylldes med ädelmetall. Denna metall skulle slutligen bli kyrkklocka vid Emmaljunga församlingshem. Vid slutet av året invigdes denna kyrkklocka.
 • Nockanders speceriaffär upphörde 1965 för att ge plats åt modernare bebyggelse.

 • BILD: De båda bilderna visar tiden före och efter bensinmackens tid! Den ena bilden visar hästskjutsens tid och den andra bilden visar bensinpumpens tid! På området uppfördes Pressbyrån och nu är det någon form av pizzeribakning på platsen!
 • Så var det prästen som i predikan talade om tacksamhet: Lyssnarna kan vara tacksamma för predikan. De kan också vara tacksamma att den är slut!
 • Vi kan även vara tacksamma för en ny dag som går oss till mötes!
 • Ha bra dagar framöver!

epe

Top