SPÅRAT I VITTSJÖ 547

 • Den 29:e är det söndag den 1 Advent. Från denna dag är det mindre än en månad kvar till Julhelgen.

Den allra första offentliga rotfasta julgranen vid Bäckabro som tändes 1922. Granen stod verkligen trafikfarligt och nya granar tillkom 1972, 1990 och 2007

 • Förhoppningsvis kommer den rotfasta granen vid Bäckabro att tändas i full belysning den 1 advent. Julstjärnorna på varannan lyktstolpe är en besparingsåtgärd. Hur blir det i år? Många sköna pengar hade kunnat sparas i Jönsaholm. Som bekant finns flaskhalsen högst upp!
 • Innan dess händer det stora saker i Vittsjö norra, alltså Emmaljunga. Torsdag den 26 är det 80 år och två dagar sen församlingshemmet invigdes. Det minimala firandet sker i samband med den årliga försäljningen till förmån för församlingshemmets interna upp- och utrustning. Våran nytillträdde präst, Stefan D skall kort berätta om de 80 åren. Efter andakt och kvällsfika blir det försäljning av diverse varor. Givetvis blir det tidigare lanthandlaren Jan Rosén som sköter försäljningen och klubbföringen.
 • Några dagar längre fram är det söndag igen. Då blir det Julens sånger i kyrkan och följs traditionen blir det även luciatåg med framträdande. Början sker klockan 18.
 • Traditionen bryts tydligen då ingen julskyltning är proklamerad detta år. Lions ställer in den populära Julmarknaden i Medborgarhuset, beslöt Nils Hansen. Många av äldre årgångar minns forna tiders julskyltning. Bröderna Larsson hade maskerat skyltfönstren för att överraska. Visst var det sen intressant att skåda den uppbyggda modelljärnvägen där tågsätten rusade fram. Severin Svensson skall inte förglömmas där han stod i sin fiskkällare och metade upp ålar. Dessutom var det tillströmning av trogna och tillfälliga fikagäster till fiken i samhället på Julafton. Då bjöd fiken på kaffe och ett fullastat fat med winerbröd fanns. Dä va bare te å ta!
 • År 1975 kom det första överklagandet till Länsstyrelsen sedan byggnadsnämnden godkänt uppförande av en korvkiosk vid järnvägsstationen. På samma plats där den gamla Pressbyrån fanns. Fortsättning följde under lång tid.
 • På den tiden då det föll ymniga nederbörder av blötsnö drabbades de elektriska luftledningarna. Bröderna Svensson i Hästhult var som vanligt på alerten 1980. Med såg och bössa följe de ledningsgata efter ledningsgata och befriade nerhängande grenar från snö som lagt sig över de elektriska trådarna. Sen flöt ljuset fram!
 • Kyrkofullmäktige beslutade 1990 att inte försälja skogsegendomen Vittsjö 2:6 (Granliden) trots samfällda rådet uttalat sig för försäljning. Det var åter mygel i den planerade försäljningen. Förra gången såldes ett parti skog utan anbud. Det var politik i det hela. Nu skulle pengarna användas till Södra kyrkogårdens planering. Genom intern påtryckning sparades en miljon kronor!
 • Post-Tore Nilsson, Gustens Tore slutade sin anställning som postiljon 1990. Han hade då bilat runt sin lantliga runda under 35 år.
 • Anders slaskar, Julen braskar. Så lyder den gamla Bondepraktikan. Kolla upp väderleken den 30:e november. Sen kan du förutse julhelgens väder?
 • Är dörren svår att öppna kan det vara julen som står för dörren!
 • Halkan kommer och finns redan. Ta dä försiktigt och håll avstånd till framförvarande fordon. Kan det kanske vara så att framförvarande fordon håller för nära dig? Ha bra!

epe

Top