SPÅRAT I VITTSJÖ 552


 • Några få dagar till sen knackar år 2016 på dörren i hela landet och vill komma in. Inget kan hindra att tiden har sin gång, på ont och gott! Ditt inflytande kan påverka kommande dagar!
 • altTänk inte enbart på dina lekamliga intag. Tänk även på flygande besökare.
 • Årets Vittsjobo 2015 har utsetts som framgått av tidigare artikel. Det blev välförtjänte Sven Lindström som blev årets! Han utför stora insatser utan att skapa stora rubriker. Fler sådana idealister hade behövts.
 • Julottan i kyrkorna i pastoratet började redan klockan 06 i annexförsamlingen Verum. För 105 år sen, 1910 började julottan i Vittsjö klockan 1 på eftermiddagen. Detta beroende på att en präst hade tjänst i både Bjärnum och Vittsjö. Kommande år var julottan i Vittsjö klockan 6 på förmiddagen!
 • Allmänheten varnades att beträda vissa området i Ubbalt den 30 december 1910. Orsaken var att Norra Skånes Fältskyttekrets arrangerade fältskjutning på dessa platser.
 • Tydligen var det god tillgång på socker under andra världskrigets början. Vid årets slut 1940 fick varje innehavare av ransoneringskort inhandla 1 kilo socker under en månad. Under tre månader fick inköpas ¼ kilo risgryn då det inte fanns någon inhemsk produktion av denna vara. Fem år senare hade läget förbättrats. Då fanns möjlighet att inköpa ¼ kilo risgryn under en månad.
 • Kommunalfullmäktige hade stora planer 1945. Då diskuterades allvarligt att bygga både nytt ålderdomshem samt uppföra ett medborgarhus. Även då malde de kommunala kvarnarna grovmalet tämligen långsamt.
 • Folkskolstyrelsen hade stora planer 1955. Då diskuterades på allvar att inrätta skola med dubbelt högstadie.
 • Under hela jul- och nyårshelgerna fram till den 9 januari 1960 gällde allmän hastighetsbegränsning till 80 km/tim. Då skulle de bli intensiv polisbevakning med tre patruller på varje station med radioförbindelse och tidtagarur. Då fanns det poliser. Nu ska de samlas i Malmö!
 • Kyrkofullmäktige beslutade 1975 att inköpa en ny kyrkorgel. Anbudet från Gunnar Karlsson, Borlänge låg på något under 200 000 kronor.
 • Folkmängden i Vittsjö församling var vid 1915 års slut 2 234 , en ökning med 25 personer. Under 1915 var det 110 personer som flyttade in och 86 lämnade församlingen.
 • altInte är det någon påtaglig önskan att rimfrosten skall slå till. Men grannt är det!
 • Till sist: TACK FÖR GÅNGNA ÅRET OCH ETT LUGNT, TREVLIGT samt FRIDFULLT NYTT ÅR!altalt

epe

Top