SPÅRAT I VITTSJÖ 602

 • Flera avisor, större och mindre från Skåne och upp till Småland har haft artiklar som berör kulturorten Vittsjö. Det har varit artiklar om det idealiska Vittsjö. Det har även varit historiska inslag utan ”forskning med vetenskaplig grund”. Helt enkelt berättelser där människor berättat om sina upplevelser. Det är sådana händelser som behöver hållas vid liv som återges. Det är inte alla som ”vet det mesta om Vittsjö”!
 • Den 13:e, Tjugondedag jul närmar sig. Då skall julen med julgran och annat glitter plockas ner. Julstjärnorna i fönstren kan gott finnas kvar. Det påminner om högtiden som varit. Granen har inte börjat med några nya större grönskande skott men de kommer nog?
 • Torsdag den 14:e har aviserats om sopplunch i församlingshemmet. Början sker klockan 11.50 med soppa. Sen blir det program med Christer Ruderstam.
 • Efter 15 års vila återupptogs diskussionen om anläggande av järnväg mellan Perstorp och Vittsjö 1906. Sen blev det inte mer med detta ”mossaspår”. Men dock har det funnits ett mossaspår från Vittsjö mosse till bangården.
 • En tub på lokomotivet sprang läck en tidig morgon 1906 mellan Emmaljunga och Vittsjö. Tåget blev två timmar försenat innan hjälplok från Markaryd anlände.
 • Kyrkorådet fick i uppdrag av kyrkostämman 1911 att i samråd med kantor Möllander bestämma platsen för den nya kyrkorgeln.
 • Vittnen intygade att brännvin hade förtärts på en cafélokal år 1911. Ägarinnan hade varken tillhandahållit varorna ej heller hade hon sett medhavd vara förtäras!
 • Johan Zaunders sålde tre stora och grova arbetshästar 1921.
 • Potatis såldes för 10 öre litern 1921.
 • En lantbrukare västerut stämde 1926 Sydsvenska Kraft för träd som blivit liggande på åkrar då röjning skedde för framdragande av större kraftledning. Det blev en segsliten rättegång en tid framöver.
 • En annan lantbrukare var missbelåten med planering av nya väg Vittsjö– Bjärnum 1931. Den föreslagna stakningen skulle göra stort intrång på brukbar åker.
 • Skolstyrelsen beslutade 1941 att skogsägarföreningens prislista skulle gälla för leverans av ved till skolorna. Dessutom skulle erhållas en krona per kubikmeter i skjutspeng. Totalt till skolorna i socknen skulle levereras nära 600 mᶾ ved till uppvärmning.
 • Ett antal skogvaktare gav sig ut i skogarna 1941 för att stämpla surved till eldbrand. Orsaken var brist på olja och dessutom var det högt pris på denna importerade vara.
 • Folkskolestyrelsen beslutade 1951 att skolan i Hårsjö skulle bli den första inom socknen som införde skolmåltid. Detta skulle ske så snart det var möjligt! Dessutom beslutade folkskolestyrelsen att äldre klasserna skulle ha sin undervisning i Vittsjö. Detta beslut överklagades men domkapitlet underkände överklagandet. Den dagen då skolskjutsen kom var det endast en elev som åkte med. Övriga elever övervakades av sina föräldrar. Det blev en följetong av ärendet!
 • Drygt -10ᵒ grader var bottennotering liksom på Aktiebörsen. Vissa köldhål hade nog betydligt kyligare. Det är månskifte den 10:e och då skiftar även väderleken? Natten har blivit kortare men det märks inte på morgonen!
 •  Även om du/jag gör ett felsteg kan det vara ett steg uppåt!
 • Så var denna veckas kåseri slut. Planering sker för fortsättning.
 • Alla läsare av detta kåseri må ha bra tider framöver. Lev det liv du mår bra av!

epe

Top