SPÅRAT I VITTSJÖ 604


 • Så blidde dä vinter med ett vitt skyddande snötäcke som täcker det som skulle varit bortforslat. Men, då snötäcket töar bort kommer det fram som varit gömt. Det är välbehövligt både för natur och växtlighet med vinterslummer.
 • Månskifte är inne och då brukar väderleken följa detta naturliga fenomen. Ett tips till SMHI är att ta del av månens vandring på valvet.
 • Onsdag den 27:e har helnyktra MHF-avdelningen sin årsstämma klockan 19 i EFS-stugan vid Lehultsvägen. Troligen blir det även i år utdelning av Veteranmärke till medlemmar som varit organisationen trogen i minst ett halv sekel.
 • Kommunalnämnden antog 1906 byggmästare J E Johansson att uppföra fattiggården i Kristenstorp för 14 485 kronor

alt

 • Fattiggården Kristenstorp som blev ålderdomshem. (1907-1954)
 • Två nya ölserveringsplatser öppnades 1906 tydligen utan kommunalstämmans vetskap.
 • Tillförseln av grädde till gräddmejeriet ökade under januari månad 1906 från 2 817 kilo till 3 914 kilo jämfört med föregående månad.
 • Troligen var det Frälsningsarmén som gästade biograflokalen 1921 med horn- och strängmusik.
 • Den 1 februari 1921 höjdes portot för brevkort till 15 öre och korsbandsportot höjdes till 10 öre.
 • Det kom brev från Magnus Björklund som vistades i Mongoliet. Där berättade han om det sparsamma julfirandet. Han berättade även att han hjälpt till att tapetsera några rum hos de bofasta mongolerna. Tapeterna bestod av tidningssidor från Norra Skåne som Magnus bistod med.
 • Den så kallade ”Schalinkurvan” i Lilla Vittsjö tillkom sedan markägaren begärt annan sträckning av vägen 1931. Enligt förslaget skulle värdefull mark tas i anspråk och det gillade inte markägaren.
 • Kyrkvärdarna fick 1936 i uppdrag att utreda värmeledningsfrågan för kyrkan.
 • Vid en häftig brand ödelades Olofssons möbelfabrik i Emmaljunga 1936. Intill liggande byggnader var starkt hotade men brandkårerna från Emmaljunga och Vittsjö lyckades rädda dessa. Fabriken skall snarast återuppbyggas.
 • Ernst Paulsson i Bökholm utkom men ytterligare ett bokverk 1936. Den nya boken hade som titel ”Seder och bruk...”.Boken kostade då en krona och 25 öre.
 • År 1941 var det stor efterfrågan på eldningsved. Den kalla vintertiden hade tärt hårt på lagret av ved. Till och med gammal sågspån kom nu till användning för att värma upp.
 • Rävarnas antal tyckts har ökat 1941. Några hade förpassats till sälla jaktmarker men återstående rödskinn hade på en gård tagit hand om 20 höns.
 • Emmaljunga GoIF var tämligen verksamma 1941. Minst fem olika sektioner fanns inom föreningen.
 • En kolbod i Bröna brann ner till grunden 1941. Boden innehöll 25 hektoliter träkol.
 • Hyngarps by fick elektrisk ström 1946.
 • Kommunalfullmäktige i Vittsjö storkommun höll sitt första sammanträde 1951 med mängder av val till olika kommittéer
 • Ett barns oförsiktighet med tändstickor var orsak till en band vid Djursäter barnhem 1951. Banden begränsades då det var nära till obegränsad mängd vatten från sjön.
 • Lärarinnan vid Hultatorp skola ordnade med slädparti 1951. Färden hade Snärshult som vändplats. Sex slädar av olika utförande kom till användning.
 • Vid denna tid 1971 var det snökaos i Göinge. Kraftigt snöfall orsakade flera olyckor i trafiken.
 • År 1971 var det skifte på posten som ordförande i MHF. Erling Thelander trädde in och efter time out är han åter på plats.
 • Tågstrejk utbröt 4 febr 1971 och pågick under fem veckor.
 • Använd reflex och/eller lampa då du är nära trafiken. Var aktsam mot dig och dina medmänniskor.
 • Många vet inte hur bra de har det men många vet hur bra andra har det! Ha dä bra!

epe

Top