SPÅRAT I VITTSJÖ 606

 • Det har spårats att lokala förmågor skall medverka vid Världsböndagens firande i Vittsjö den 4 mars. Det blir Berne Svensson i Brunshult som kommer att berätta om Kuba. Detta land är för övrigt i fokus vid dagen. Dessutom kommer Gun Britt och Bo Malmberg att sjunga.
 • Folkets Hus i Emmaljunga blir samlingsplats för två samlingar söndag den 14. Klockan 13 blir det final på Björstorp skolas fastighetsförening. Klockan 16 är det samling för Emmaljunga Folkets husföreningen.
 • Redan nu kan det kanske vara dags att påminna om den 14:e, Alla Hjärtans dag! För att komma från alla uppvaktningar denna dag kommer jag troligen att vistas på annan plats!

BILD: Fotograferingskonsten under dåtiden: F v NN, Olof Petrusson, Vilhelm Cöster, Paul Persson, NN, NN, NN, samt Otto Persson.

 • En handlande i Brunshult dömdes 1906 till fem kronor i böter för att han inte låtit justera vikter.
 • Delägarna i Värsjöåns sträckning från Boalt till Rommentorp beslutade om rensning av vattendraget 1926 med delägarna som arbetskraft.
 • Eleverna i fortsättningsskolan bjöds på en slädtur till Bjärnum 1910. Efter hemkomsten blev det ett par timmars gemytligt samkväm.
 • Av någon okänd orsak kände sig åklagaren förhindrad att väcka åtal 1910 mot en förfalskare av namn på en växel.
 • Lifsmedelsnämnden fortsatte att sälja fläsk 1916 i Emmaljunga och Vittsjö under flera dagar.
 • Bokföringsmålen var inför häradsrätten flera gånger 1926 och pågick med uppskov på uppskov!
 • Kyrkostämman beslutade att inköpa tvenne ljuskronor för orgelläktaren samt tio stycken lampetter till väggarna i kyrkan. Kostnaden beräknades till 700 kronor.
 • Bolag bildades för uppförande av kur- och badanstalt vid Ubbaltsstranden vid Vittsjön.
 • Intresset var tämligen stort 1926 att anlägga en stärkelsefabrik i Vittsjö, förslagsvis vid Vittsjö kvarn. Med tiden väcktes annan placering av fabriken eller nyetablering. Sen blev det inte mer!
 • En person var instämnd till tinget för misshandel. Vid förhandlingarna var den misstänkte så berusad att han dömdes även för fylleri.
 • Strejk utbröt vid två korgmöbelfabriker i Emmaljunga. Avtal med de 50 anställda hade löpt ut utan förnyelse.
 • Det kostade 25 öre i entré för att på nära håll beskåda den tama älgen i Stora Frösboholma.
 • Troligen var det säsongens sista vinterknäpp som har upplösts. En mindre samlig av fruset vatten från Vittsjön samlades i en vik som var synlig för ett par dar sen. Kan det möjligen i framtiden bli Isviken?

Kan detta bli Vittsjöns Isvik?

 • Sängplatserna på hotellen i Stockholm var fullbokade. Av denna anledning kommer Bengt i Hårsjö inte att åka till huvudstan för att ta emot priset i Aktie SM. Dessutom verkar det inte särskilt inbjudande att vistas ut på gatorna i denna tätbyggda huvudpunkt. Då är det betydligare lugnare att vistas i Hårsjö. Även under dagtid!
 • I pressläggningsögonblicket kom meddelandet från trovärdig källa att 19 spåråkare med adress Vittsjö kommer att dela i årets Vasalopp!
 • Det avgörande är inte hur gammal du är utan hur du är gammal!
 • Titta ut. Snart kommer grönskan!

epe

Top