SPÅRAT I VITTSJÖ 609

 • Februari månad närmar sig slutet med alla 29 dagarna. Det händer inte så ofta med 29 dagar!
 • I nästa månad, den tredje i ordningen och den tredje dagen, torsdag blir det programmet ”Hela kyrkan sjunger” i Verum helgedom med början klockan 19.
 • Sen verkar de flesta årsmöten va avklarade. Då har kanske alla som kämpat för sina uppdrag fått dem uppfyllda?
 • Den nya kyrkorgeln provspelades 1911. Förväntningarna på musiken blev inte vad som hoppats. De 8 stämmorna ljöd visserligen men kyrkans sämre goda akustik gjorde att stämmorna inte kom till sin fulla rätt. Inför kommande invigning skall förbättringar ske.
 • Utskänkerskan av öl dömdes till 15 kronor i böter 1911 för olaga utskänkning. Därtill skulle statskassan ha ersättning för utgifter i målet.
 • Länsstyrelsen beslutade 1916 att marknaderna skulle få saluföra utöver kreatur, även lantmannavaror och alster av inhemsk slöjd.
 • Det skedde köp av ett antal mossar i västra delen av församlingen 1916. Avsikten var att idka brytning av torv. I planeringen ingick även att anlägga spårväg till Svärdsjö station. Sen blev det inte mer!
 • Lifsmedelsnämnden sålde fläsk i Emmaljunga och Vittsjö 1916.
 • Länspoliserna dömdes till 300 kronor för oförstånd i tjänsten. Deras insatser uppskattades av befolkningen som gjorde insamlingarna till böterna. Insamlingen gav mer än vad böterna uppgick till.
 • Kommunalstämman beslutade 1916 att inte sälja ut kommunens lager av spannmål. Årets resultat av skörden skulle först inväntas.
 • År 1921 kostade en årsprenumeration på Norra Skåne 10 kronor. Då utkom tidningen tre dagar i veckan. Annonspriser var 15 öre per millimeter med 10% förhöjning på lördagar.
 • Josef Nilsson ville 1926 sälja en begagnad Fordbil i gott skick med vinterdopp. Orsaken till försäljningen var inköp av större bil.
 • Vittsjö Idrottsförening ordnade en stor vinter bazar på Vittsjö Pensionat 1926.
 • Frikrets för telefoner ändrades 1931 att omfatta en kilometer i radie räknat från telefonstationen. Telegrafverket svarade för kostnader för anläggning och ledningar inom detta område.
 • Postexpeditionen flyttade 1931 från järnvägsstationen till Zaunders fastighet som behövde utöka golvytan.
 • Hultatorp skola med Gunhild Sehlin som ledare ordnade slädparti från Hultatorp till Vittsjö folkskola. Där fick eleverna bland annat se på skioptikonbilder.
 • Oscar A Johansson startade bilskola 1946.
 • Framställan gjordes till K.M:t att öppna Nordisk folkhögskola i Oretorp 1946. Sen blev det inte mer!
 • Byggnadsstyrelsen ansåg 1946 inte vara lämpligt att anlägga en idrottsplats på Vången.
 • Så sakta smyger sig våren in lite här och var. Sen blir det explosion. Vårdagjämning den 20:e mars och en vecka senare, den 27:e börjar sommartiden. Med andra ord: En veckas vårtid!
 • Om du lämnar fotspår efter dig så var vaksam att de går i rätt riktning!
 • Ha bra vårdagar i vårsnö!

epe

Top