SPÅRAT I VITTSJÖ 611

 • Nu vet både min hustru och hennes man hur det är att vistas vid och på en arbetsplats. Rum efter rum blir försett med gångplattor medan jobbarna gör allt vad de kan för att finna och eliminera vattenläckan. Snö ute och vibrationer inne! Endast en svag susning under de mörka timmarna som blir allt färre.
 • MHF toner med dragspel blir det på onsdag då organisationen kallar till träff i Bjärnum klockan 19.
 • Bilden,  Eskil Persson som kommer till församlingshemmet på torsdag.
 • Emmaljunga i dåtid blir det på torsdag vid sopplunchen i församlingshemmet med början klockan 11.50. Då kommer tidigare Emmaljungaboende Eskil Persson för att berätta om sina upplevelser på den tiden då han var yngre. Eskil är den som har berättandets konst att fånga lyssnarna.
 • Sen blir det Emmaljunga igen. Denna gång söndag den 20:e. Då öppnar Emmaljunga folkets hus klockan 10-16 för årets första loppis. Avsikten är att på alla sätt få in kontanter för att få verksamheten på fötter. Igen. Förhoppningen är att anläggningen skall bli vad den en gång varit!
 • Året var 1901 då en ny förening bildades i nuvarande kulturorten. Tidigare hade funnits Hessleholm Vittsjö skyttegille. Tiden ansågs vara inne för Vittsjö att stå på egna ben. Så var då Vittsjö skyttegille bildat med herr H Walldau som ordförande.
 • En person utpekades 1901 att ”hålla hus” för drinkare och sålde ”kaffegökar” till skumma typer. Detta ofog borde afhjälpas särskilt under sön- och helgdagar.
 • En notis förklarade 1911 att en person hade varit öfverlastad med sprit. Den öferlastade förklarade sig bara vara berusad. Vittnen intygade att han varit ganska mycket berusad. Detta ansågs vara lika med öfverlastad!
 • Kyrkostämman beslutade 1921 att skolorna i Emmaljunga och Björstorp skulle elektrifieras.
 • Idrottsföreningen hade stor vinterbasar 1926 å Vittsjö Pensionat. Fem salar var orientaliskt dekorerade
 • Thure Schalin sålde 400 vinter-, vår- och sommarhattar 1939 för en krona per styck. Försäljningen hölls i telefonhuset i Emmaljunga.
 • Länsstyrelsen erinrade 1941 att det var dags att förnya inköpskort och tillståndsbevis för tilldelning av bensin under Andra världskriget.

 • BILD: Ransoneringskort för bensin är sällsynta. En variant av kuponger visas här.
 • Folkhushållningen meddelade 1941 att ransoneringskalendern hade övergått till poäng i stället för vikt vid inköp.
 • Luftskyddsföreningen i Vittsjö- Emmaljunga kallade till sammanträde 1946 för att besluta om föreningens upplösning samt fördelning av inventarier.
 • Byggnadsstyrelsen förklarade 1946 att området på Vången inte var lämpat till idrottsplats.
 • Postanstalterna samt brevbärningen var inställd under Marie Bebådelsedag 1946.
 • Frysfacksförening bildades i Emmaljunga 1956. Anläggningen skulle inrymmas i Konsums fastighet och innehålla 24 fack. Det kostade 100 kronor om året att hyra 200 liters fack.
 • Tag aldrig en freestyle från någon: Det kan vara en Norrman som lyssnar: Andas ut, andas in, andas ut, andas in!
 • Vårtiden nalkas enligt almanackan. Den 20:e är det Vårdagjämningen, samma dag som vårmarknaden i Emmaljunga. En vecka senare börjar sommartiden, oavsett väderleken.
 • Våren medför grönska även i vår mossmatta. Då kommer den manuellt hanterade gräsklippningsmaskinen fram med störande motorljud. Det är numera på modet att införskaffa en självgående ”padda”. Jag håller mig till det gamla och beprövade systemet. Dä skall höras när dä arbetas!
 • Ha bra i kommande vårvärme!

epe

Top